سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
جامعترین مقاله ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM
nextpay
جامعترین مقاله ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM


ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM در 190 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دانلود ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده  از مدل EFQM

دانلود پایان نامه  کارشناسی ارشد  ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده  از مدل EFQM 
دانلود مقاله
دانلود تحقیق
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پایان نامه کارشناسی
دانلود پایان نامه ارشد
دانلود پروژه
دانلود پروژه پایانی
دانلود پروپوزال
دانلود گزارش کار آموزی
دانلود پاورپوینت
دانلود پرسشنامه
د
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 14562 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 190

ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل EFQM

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت صنعتی گرایش: تولید و عملیات

در 190 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

چكیده:

امروزه بنگاههای اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالشهای بیشماری مواجه هستند.سازمانهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارات مشتریان و ذینفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی بعنوان شاخصهای كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.در این پژوهش تحت عنوان ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده از مدل تعالی سازمان EFQM سعی شده است با بررسی و مطالعه ی روش های شناخته شده موجود از بین روش های ارزیابی سطح تعالی، یک روش مناسب انتخاب و ضمن تطبیق با سازمان قلمرو پژوهش در حوزه کیفیت نسبت به ارزیابی سطح واقعی شرکت مخابرات استان اردبیل اقدام گردد. این پژوهش با تصویری دو بعدی یعنی سطح تعالی بر مبنای کیفیت تلاش نموده، چگونگی موقعیت شرکت مخابرات اردبیل و جایگاه واقعی آن را به نمایش بگذارد. جهت نیل به هدف از مدل ارزیابی سطح تعالی سازمان EFQM سود جسته و پس از جمع آوری اطلاعات لازم و استفاده از روش های آماری مناسب و تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شده است اندازه تعالی رهبری، اندازه تعالی خط و مشی و استراتژی، اندازه تعالی کارکنان، اندازه تمامی شرکاء و منابع، اندازه تعالی فرآیندها، و نتایج مرتبط با مشتریان، کارکنان و جامعه در شرکت مخابرات استان اردبیل کمتر از متوسط بوده و نیازمند بهبود و تعالی در ساختار سازمانی و مدیریتی می باشد. نیز میزان سرآمدی شرکت مخابرات استان اردبیل از نظر رعایت شاخص های EFQM کمتر از حد متوسط است.

واژگان کلیدی:

تعالی سازمانی

مدل EFQM

میزان سرآمدی

شرکت مخابرات

کارکنان، رهبری،

مشتری

نتایج عملکرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات 1

مقدمه 2

1-1 بیان مسئله پژوهش 4

1-2 بیان ضرورت و اهمیت موضوع 10

1-3 اهداف پژوهش 10

1-4 سوالات تحقیق 11

1-5 فرضیه های تحقیق 12

1-6 قلمرو موضوعی تحقیق 13

1-7 تعاریف مفهومی متغر ها 13

1-8 تعاریف عملیاتی متغیرها 15

1-9 محدودیتهای تحقیق 18

1-10 ساختار پایان نامه 19

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش 20

بخش اول – مبانی نظری 21

مقدمه 21

2-1- ابعاد کیفیت 22

2-2- اصول سیستم مدیریت کیفیت 32

2-3- گامهای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 33

2-4- رابطه بین گامهای اجرائی سیستم مدیریت کیفیت و اصول مدیریت کیفیت 34

2-5- جایگاه فنون مهندسی کیفیت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت 35

2-6- سازمان متعالی 37

2-7- مدل تعالی EFQM 46

بخش دوم – معرفی پیشینه و سازمان قلمرو تحقیق 65

مقدمه 65

2-1-دامنه کاربرد 65

2-2-توزیع نظامنامه 66

2-3- استانداردهای مرجع 66

2-4- تعاریف 67

2-5- سیستم مدیریت کیفیت 68

2-6- مسئولیت و مدیریت 71

2-7- مدیریت منابع 72

2-8- تحقق محصول 75

2-9- اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهبود 79

2-10-فرآیندهای مدیریتی 82

2-11-فرآیندهای اصلی 84

2-12-پیشینه تحقیق 92

2-13-جمع بندی فصل دوم 101

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 103

مقدمه: 104

3-1- روش تحقیق 105

3-2- جامعه آماری پژوهش 105

3-3- ویژگی جمعیت شناختی 105

3-4- روش نمونه گیری 106

3-5- حجم نمونه 107

3-6- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 112

3-7- روائی (اعتبار) و پایائی (قابلیت اعتماد) ابزارهای اندازه گیری 112

3-8- مقیاس اندازه گیری متغیرها 115

3-9- روش آماری تحقیق 115

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها 118

فصل چهارم:جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها 119

بخش اول – آمار توصیفی 120

مقدمه 120

بخش دوم – آمارهای استنباطی 143

مقدمه 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 155

مقدمه 156

5-1-نتایج حاصل از تحقیق 157

5-2-پیشنهادها 160

فهرست منابع 165

پیوست ها 167

جداول 188

چکیده انگلیسی 193

  فصل اول

کلیات

مقدمه

فهمیدن جایگاه واقعی شرکت مخابرات در بین شرکت های داخلی و خارجی با توجه به خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران و ورود آن به بورس و آماده شدن برای رقابت واقعی یک ضرورت است، تا انتخاب. استفاده از تجارب دیگران و مهم تر تجارب عملی آنها خود شروعی برای موفقیت می تواند باشد. از بین کشورهایی که مبانی فکری خود را به مدل ها و سپس عمل تبدیل کرده اند و در این راستا توفیق نیز داشته اند می توان آمریکا با مالکوم بالدریج و ژاپن با دمینگ و اروپا با EFQM و ... را نام برد (الوانی، 1382، 65). اما در مقوله درک واقعی جایگاه یک سازمان با توجه به تنوع موضوعات از بین چندین محور در بعد اول به بررسی کیفیت خواهیم پرداخت و در بعد دوم مسیر تعالی سازمان است. به عبارتی برای اینکه موقعیت واقعی یک سازمان را ارزیابی کنیم ابتدا باید شرایط موجود را ازجهت کیفی بررسی کنیم وسپس با توجه به آن به بررسی چشم انداز و مسیری که سازمان جهت تعالی وارتقا مد نظردارد بپردازیم. در واقع هر سازمانی صرف نظر از نوع فعالیت، اندازه و ساختار و یا میزان کامیابی در تامین اهداف سازمانی نیاز به مدلی دارد که مطابق با آن میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان ها و اهداف خویش مورد سنجش و اندازه گیری قرار دهد. تغییرات محیطی در حال تکوین و رو به گسترش باعث تغییر نگرش و مدیریت سازمان های تولیدی و خدماتی گردیده است به طوری که برای اغلب سازمان ها مشخص شده است با توجه به شتاب تغییراتی که تمامی ابعاد محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده در صورت عدم توجه به مفهوم کیفیت و رقابت دیگر جایی برای فعالیت موجه نخواهد داشت لذا با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم که اساسی ترین آن مقوله جهانی شدن و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد، شرکت ها بایستی پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقبا شوند. در این خصوص و در راستای مقابله با رقبا و فعالیت در محیط رقابتی توجه به تعالی سازی در سازمان ها و شرکت ها اصلی ترین ابزار میدان رقابت محسوب خواهد شد.

دانلود ارزیابی سطح تعالی شرکت مخابرات استان اردبیل با استفاده  از مدل EFQM
[ پنجشنبه 23 دی 1395 ] [ 1:11 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره