سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان
nextpay
تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان


تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان

تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان

دانلود تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان

تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان
پایان نامه
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان

بخشهایی از متن با فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و كنجكاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیر نیز به جهت اهمیت و ارزش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد كه رهبری اثر بخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی كه جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به كیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9000[1] ) و تشكیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه كالاهای با كیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند كه جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تك شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداكثر توانایی‌های كاركنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بكارگیری سبكهای رهبری صحیح و كسب رضایت آنان ممكن می‌باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان كشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌كنند و نتایج حاصل ار با موشكافی به بحث می‌گذارند، باشد كه گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه 183).

...

تعریف مسئله:

مسئله و موضوع این پژوهش بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان می‌باشد. منظور بررسی و پژوهش آن دسته از ویژگی های سبكهای رهبری است كه در رضایت شغلی كاركنان موسسات مؤثر می‌باشند.

هدف پژوهش:

هدف این تحقیق بررسی رابطه و ارائه مفاهیم، تئوری‌ها و یافته‌ها پیرامون سبك‌های رهبری و رضایت شغلی كاركنان در ستاد مركزی سازمان برنامه و بودجه می‌باشد كه بتوانند در به آرمان رساندن رهبران و پیروان،‌ مورد استفاده قرار گیرند.

سعی بر این بوده است كه پیشینة مطالعاتی و كارهای تحقیقاتی قبلی، تا آنجائی كه امكانات و وقت اجازه می‌داد، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد تا زمینه مساعدتری برای مطالعات و تحقیقات بیشتر و پردامنه‌تر فراهم آورده شوتد.

فرضیه پژوهش:

رضایت شغلی كاركنان با سبك رهبری مدیران رابطه دارد . فر ضیه : بین رضایت شغلی كاركنان و سبك‌های رهبری مدیران رابطه وجود ندارد.

سئوال پژوهش :‌ آیا رضایت شغلی كاركنان تابع پیچیده و مركبی از تعداد زیادی از متغیرها می‌باشد؟

...

فصل دوم :

روش (متدولوژی)

در اجرای این پژوهش از روش تحقیق توصیفی و همچنین از روش تحقیق همبستگی كه یكی از مهمترین و اساسی ترین روشهای تحقیق در علوم انسانی است، استفاده شده است.

توصیف آزمودنی‌ها (جامعه و گروه نمونه)

جامعه نمونه:

جامعه نمونه متشكل از 1400 نفر كاركان حوزه های مختلف ستاد مركزی سازمان برنامه و بودجه در تهران بوده است.

حجم نمونه این تحقیق به روش تصادفی، تعداد 50 نفر از این كاركنان را در بر می‌گیرد. این افراد عموماً دارای تحصیلات لیسانس و یا بالاتر بودند و حدوداً دارای میانگین خدمتی برابر با 15 سال می‌باشند.

روش‌گردآوری داده‌ها:

روش گردآوری داده‌ها در این پژوهش،‌ به روش پرسشنامه صورت گرفته است و از روش‌های مصاحبه و مشاهده استفاده نشده است و در بررسی پیشینه پژوهش از اطلاعات كتابخانه‌ای استفاده شده است. پرسشنامه‌ها با سئوالات بسته و چند گزینه‌ای و تعدادی سؤال باز در زمینه سبك‌های رهبری و رضایت شغلی كاركنان طراحی شده اند.


[1]- ISO: International Standards Organization

============================

فصل اول ۱
مقدمه ۱
هدف پژوهش: ۴
فرضیه پژوهش: ۵
سبک رهبری: ۵
رضایت: ۶
مدیریت:‌ ۶
رفتار: ۶
فصل دوم : ۷
روش (متدولوژی) ۷
توصیف آزمودنی‌ها (جامعه و گروه نمونه) ۷
روش‌گردآوری داده‌ها: ۷
توصیف ابزارهای پژوهش: ۸
اعتبار روایی ابزارهای پژوهش ۹
فصل سوم ۱۳
یافته‌های پژوهش (نتایج) ۱۳
بررسی روشهای آماری ۱۳
فصل چهارم ۱۷
بحث و تفسیر ۱۷
پیشنهادها: ۲۴
خلاصه‌ای از مساله پژوهش،‌ روش و یافته‌ها: ۲۶
فهرست منابع ۳۸

دانلود تحقیق بررسی رابطه و همبستگی بین سبكهای رهبری و رضایت شغلی كاركنان
[ شنبه 27 آذر 1395 ] [ 0:32 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره