سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
دریافت بهترین مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S
nextpay
دریافت بهترین مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S


مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان

تحقیق مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان 
پروژه مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان 
مقاله مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام UAV و GPS و GIS و نقش آنها در حفظ گیاهان 
دانلود
دسته بندی علوم پایه
فرمت فایل doc
حجم فایل 303 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 225

مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان در 225 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب:

فصل 1: توضیح درباره موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاه

مقدمه

تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی

توضیح وظایف اساسی موسسه

تشكیلات موسسه

بخش تحقیقات آ‍فت كش‌ها

بخش تحقیقات حشرات زیان آور به گیاهان

بخش تحقیقات علف‌های هرز و انگل‌های گلدار

بخش تحقیقات سن گندم

بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان

بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات

بخش تحقیقات جانور شناسی كشاورزی

بخش تحقیقات ؟ شناسی گیاهی

بخش تحقیقات مبارزه بیولوژیك

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی

بخش تحقیقات شناسایی رستنی‌ها

بخش تحقیقات بیولوژی مولكولی و بیوتكنولوژی

نیروی انسانی

طرح‌های تحقیقاتی

انتشارات

منابع فصل

فصل 2: معرفی محل كارآموزی

معرفی محل كارآموزی

فصل 3: كلیات

كلیات

فصل 4: پرپاراسیون میكروسكوپی حشرات و اقاله كردن حشرات

اقاله كردن حشرات

تهیه پرپاراسیونی از حشرات كوچك

منبع این فصل

فصل 5: آزمایشات مربوط به مگس سفیدگلخانه‌ای و پروژه مربوط به آن

مقدمه

مراحل رشدی

مرفولوژی مراحل رشدی

دموگرافی و دنیامسیم جمعیت

پروژه مگس سفیدگلخانه‌ای

مگس سفید

سم آندوسولفان و مبارزه شیمیایی با مگس‌های سفید گلخانه‌ای

انواع آندوسولفان

عسلك پنبه

كنه دو نقطه‌ای

شپشك آرد آلو ساحلی

منابع این فصل

فصل6: پروژه سن گندم و تاثیر روی كاهش سن‌زدگی در مزرعه آسیب‌دیده توسط این آفت

زیرراسته ناجور بالان

كلید شناسایی خانواده‌های مهم سن‌ها

رده‌بندی‌ سن‌ها

الف: زیرراسته سن‌های آبزی

ب: زیر راسته سن‌های خاكز

سن گندم

پروژه سن گندم و تاثیر سوم روی كاهش سن زدگی روی مزرعه آسیب دیده

مواد و روش‌ها

نتایج

بحث

نتیجه این آزمایشات

منابع این فصل

فصل هفتم: پروژه مگس قهوه‌ای جالیز و جداول مربوط به آن بعد از تاثیر سموم مربوطه

مگس قهوه‌ای جالیز

24 SC Tracer

دپیتركس 80% SP

موسپیلان 4/20%

مگس خربزه

سرخرطومی هندوانه

منابع این فصل

فصل هشتم: آزمایشات جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

آزمایشاتی جهت بررسی اثرات سموم بر روی درصد جوانه‌زنی بذور كلزا

فصل نهم: UAV،GPS،GIS‌ و نقش آنها در حفظ نباتات

مقدمه

ابعاد كشاورزی دقیق

امكان بالقوه وجود آفات در كشت دقیق

PIPM‌درون مرون مزرعه

سیستم‌های حس كننده از راه دور UAV

تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عكس‌های حاصله از دستگاه UAV

PIPM‌در سطوح وسیع

اطلاعات منطقه‌ای

اطلاعات مربوط به مقیاس محلی

سیستم حمایت از تصمیم

ذخیره و بازیافت GIS

به كارگیری GIS و IPM‌حشرات

IPM و تكنولوژی حشرات

منابع این فصل

«مقدمه»[1]

آدمی از سپیده دم ظهور بر این كره خاكی و از آن هنگام كه دوران شكارگری دانه‌ها و میوه‌ها را پشت سر گذاشت و برای تهیه غذای كافی به كشاورزی پرداخت، هماره درگیر نبردی بی‌امان با عواملی بوده است كه بعضی تندرستی و بقای او را با ایجاد بیماری‌های گوناگون به چالش طلبیده اند و برخی با نابودسازی قوت و غذای او قطحی و مرگ‌های ناشی از گرسنگی و بی غذایی را باعث شده‌اند.

كشتار بی رحمانه و گسترده بیماریهای همه‌گیری همچون طاعون، وبا، مالاریا، تب زرد، سل و … در دوران‌های گذشته گهگاه نسل بشر را حتی تا آستانه نیستی و نابودی بوده است و زیان‌های وسیع آفات و بیماری‌های گیاهی نظیر ملخ، سن، بیماری‌های قارچی و …. با ایجاد قطحی‌های هولناك، مرگ‌های دسته جمعی ناشی از گرسنگی را به دنبال داشته است. در تاریخ بشری تلفیق زیان‌های این دو گروه كرارا دیده شد كه فجایع سهمگینی آفریده است.

تا حدود یك قرن پیش، به واقع بشر پس مانده خوار سفره آفات و بیماری‌های گیاهی بود كه حاصل دسترنج او در كشتزارها و انبارها را نابود می‌ساخت و تنها از اوایل قرن بیستم میلادی، بشر توانسته است به كمك دانش و فناوری، مبارزه موثری را با این عوامل آغاز كند.

تحقیقات گیاه پزشكی و جستجو برای یافتن راه‌حل‌های موثر در مبارزه با آفات كشاورزی زمانی ممكن شد كه انسان بر خلاف گذشته این عوامل را سرنوشت محكوم و گریزناپذیر ندانست بلكه عوامل طبیعی به شمار آورد كه می‌توان به كمك هوش و دانش بر آنها چیره شد.

به واقع تحقیقات گیاه پزشكی حاصل تفكر نوین و نگرش جدید انسان به طبیعت پیرامونی است و گیاه پزشكان امروزه بخش مهمی از مسئولیت سنگین تامین خوراك بیش از 6 میلیارد نفوس بشری را بر دوش دارند.

گیاه پزشك ایرانی باید هم فون و فلور طبیعی ایران را مد نظر داشته باشد و هم گونه‌های وارداتی را كه اكثرا بومی‌شده‌اند مورد بررسی قرار دهد و هم به موجودات زنده‌ای كه مداوما از مبادی ورودی رسمی و یا از مرزهای طولانی كشور به صورت غیر قانونی (از جمله آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز قرنطینه‌ای) وارد می‌شوند در چالش باشد. در مطالعه جانوران و حشرات و گیاهان و غیره هم باید فون و فلور Afrotropical و هم با منطقه oriental‌و هم با منطقه پاله آركتیك (كه بخش اعظم سرزمین در آن قرار دارد) آشنا باشد كه عناصر فراوانی از هر سه منطقه اصلی جغرافیایی جانوری (zoo geography) در ایران وجود دارند توجه به این پیچیدگی‌ها، دشواری كار و مسئولیت سنگین گیاهپزشكان ایران را به خوبی نشان می‌دهد.

«تاریخچه موسسه»[2]

تاریخچه گیاهپزشكی در ایران در واقع تاریخچه موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی نیز هست. در ایران بررسی‌های گیاهپزشكی نسبت به سایر رشته‌های كشاورزی شروعی زودهنگام‌تر داشته است. آغازگراین بررسی‌ها در كشور، شادروان استاد جلال افشار بود كه پس از پایان تحصیلات در روسیه در1298 هجری شمسی به ایران بازگشت و شروع به تدریس در مدرسه برزگران (سلف دانشكده كشاورزی كرج) نمود.

آن شادروان در سال 1302 شمسی واحد كوچكی را در انستیتو پاستور ایران با نام «اداره تشخیص محلی- آفات و مبارزه آنها» بنیان گذاشت و تحقیق پیرامون حشرات و جانوران زیان آور كشاورزی و بعضا دامی و انسانی را آغاز نمود و این شروع رسمی تحقیقات گیاهپزشكی در ایران و نیز هسته اولیه و سنگ بنای موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی بود. شادروان افشار در چند زمینه دیگر نیز پیشگام و بنیانگذار بود. ازجمله اولین كسی بود كه تدریس حشره شناسی و جانور شناسی و آفات گیاهی را پایه گذاری نمود، علاوه بر آن جمع آوری و شناسایی حشرات و جانوران از جمله عوامل بیماری‌زا در انسان و دام و به اصطلاح امروزی حشره شناسی و جانور شناسی پزشكی و دامپزشكی نیز با افشار آغاز شد و نیز او بر خلاف برخی مدعیات، پایه‌گذار تحقیقات جانور شناسی و همچنین اولین موزه جانور شناسی در ایران بود. به هر حال اداره كوچكی كه در آن شادروان بنیان گذاشت، در سال 1306 از انستیتو پاستور ایران جدا شد و به اداره فلاحت در وزارت فواید عامه پیوست و در سال 1308 با احراز هر دو نقش مطالعاتی و اجرایی به «بنگاه دفع آفات» تغییر نام داد. شادروان افشار در طی این سالها همچنان در مدرسه عالی فلاحت (دانشكده كشاورزی فعلی) نیز تدریس می‌كرد و نیز به تحقیق و تالیف مقالات و كتاب‌هایی می‌پرداخت كه برای ایران جدید و بسیار سودمند بود، در همین سال‌ها موزه جانورشناسی دانشكده كشاورزی كرج را پایه‌گذاری نمود. در واقع فعالیت و تلاش آن مرحوم در دو سمت و سو جریان داشت، از یك سو اداره كوچكی را در انستیتو پاستور تشكیل داد كه منجر به موسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی امروزی شد و از طرف دیگر فعالیت‌های وی در دانشكده كشاورزی كرج، هسته اولیه گروه‌های گیاه‌پزشكی دانشگاه‌های ایران را پدید آورد. بنگاه دفع آفات فوق الاشاره تحت نظر افشار و به كمك شاگردان آن مرحوم كه به تدریج از مدرسه عالی فلاحت فارغ التحصیل می‌شدند روز به روز توسعه می‌یافت به طوری كه در سال‌های 1313 و 1314 در شمال كشور اولین و شاید تنها مبارزه كاملا موفق بیولوژیك را با وارد كردن كشفدوزك Rodalia cardinalis با شپشك استرالیایی انجام داد. این بنگاه به تدریج آفات مهم كشور را جمع آوری و شناسایی نمود و تحقیقات روی آنها را آغاز كرد. در سال 1322 شادروان افشار آزمایشگاه حشره شناسی و دفع آفات نباتی» كه ریاست آن را شخصا عهده‌دار بود بنا نهاد، این آزمایشگاه زیر نظر مستقیم و زیر كشاورزی و در دو اطاق در محل وزارت كشاورزی آن زمان (محل فعلی فروشگاه شهر و روستا درخیابان فردوسی تهران) فعالیت می‌كرد.

با خاتمه جنگ جهانی دوم در سال 1324 چند متخصص سابق ازجمله آلكساندروف، چواخیم و كریوخین نیز در این آزمایشگاه مشغول به كار و تحقیق شدند. در همین سال چند نفر فارغ التحصیل جوان دانشكده كشاورزی كرج نظیر شادروان هایك میرزایانس نیز در این آزمایشگاه به فعالیت پرداختند. شادروان میرزایانس در همین زمان به جمع آوری حشرات ایران و تعیین نام آنها پرداخت و در واقع سنگ بنای اولیه، مجموعه عظیم حشرات ایران در بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات موسسه را كه اكنون رسما موزه حشرات مهندس هایك میرزایانس نام دارد بنیان گذاشت. باز هم در این سال قسمت تحقیقات قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهان، با آمدن شادروان دكتر اسفندیار اسفیاری بنیانگذار این نوع تحقیقات در ایران، و همچنین قسمت علف‌های هرز با انتقال شادروان مهندس عین اله بهبودی شاهسون، بنیانگذار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان، كار جمع آوری و تشخیص و تحقیق در این رشته به آزمایشگاه مذكور فعال گردید. با همت این دو شادروان كار جمع آوری و تشخیص گیاهان نیز در همین سال آغاز گردید و این تلاش‌ها به همراه تشكیل بخش شناسایی و بررسی گیاهان كشور از سال 1327 بنیان اولیه هرباریوم بسیار ارزشمند و برزگ بخش تحقیقات رسنتی‌های موسسه به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذكور در سال 1326 مجددا به اداره كل دفع آفات نباتی انتقال یافت. این آزمایشگاه كه روز به روز بر كمیت و كیفیت آن افزوده می‌شد در سال 1328 «اداره بررسی آفات» نام گرفت و به اداره كل بررسی‌ها در ساختمان آن زمان وزارت كشاورزی (واقع در نبش خیابان لاله‌زار نو و انقلاب) پیوست.

توضیحات هر یك به شرح زیر می‌باشد:

1- بدین طریق كه لوله آزمایش را پر كرده و در لایه‌ای از پنبه گسترانده و دمبرگ برگ را قرار داده (برگی كه دارای شفیره‌ها بود) سپس به وسیله این پنبه رهانه لوله آزمایش را می‌پوشانیم به نحوی كه آب خارج نشده و البته پنبه نیز مرطوب باشد تا به برگ آب رسیده و رشدآن ادامه یابد سپس برای جلوگیری از فرار مگس‌ها‌ی بالغ حاصل آمده از این روش، لوله آزمایش را در ؟ قرار می‌دهند و درب آن را نیز می‌گذارند. برای اینكه بدانیم چه روزی این عملیات انجام شده و همچنین روزانه چه تعداد مگس بالغ حاصل می آید باید روی درب تپری دیش را تاریخ زده و اطلاعات كاملی در زمینه این كار را نوشت.

2- در این روش، درون تپری یك دستمال كاغذی خیس شده قرار داده می‌شود و بعد از آن برگ مد نظر قرار داده می‌شود و سپس درب تپری را برای جلوگیری از فرار مگس‌ها گذاشته می‌شود. البته این روش دارای معایبی نیز می‌باشد كه یكی از آنها چسبیدن مگس‌های متولد شده به دستمال كاغذی خیس است در نتیجه تعداد بی‌شماری از مگس‌ها در این روش تلف می‌شوند و در نتیجه ای روش كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و روش كه ما در آزمایشگاه به كار گرفتیم روش شماره 1 می‌باشد.

ما در تاریخ 30/5/84 یكی از برگ‌های آسیب دیده از جانب پشتك را درون لوله آزمایش و پتری قرار دادیم در تاریخ 31/5/84 دو حشره كامل رویت شدند و در تاریخ 1/6/84 تعداد این حشره‌ها 6 عدد شده بود كه ما ازبین آنها (هر یك از كارآموزها) یك حشره مادهی و یك حشره نر را جدا كردیم. البته امر مهم در شناسایی جنس نر و ماده اندازه آنهاست (نرها جثه‌ای كوچكتر از ماده‌ها دارند) و دیگر شكل كلی و قسمت انتهایی بدن آنهاست كه مطابق شكل شماره () قابل تشخیص است بعد از اینكه جنس‌های نر و ماده را شناخته و جدا كردیم دریك لیف كیج قرار می‌دهیم برای این كار حتی در امر جداسازی ماده و نر از درون پتری باید مگس‌ها را بیهوش كرد. برای این كار مگس‌ها را به درون اتاق انتهایی در طبقه زیرزمین موسسه بخش تحقیقات حشره‌ای زیان آور بوده و به وسیله گاز دی اكسید كربن آنها بیهوش كردیم. بعد آنها را به درون لیف كیج انتقال داده و روی برگ یك گلدان قرار می‌دهیم. البته روی هر برگ دو عدد لیف كیج قرار می‌دهیم. بررسی لیف كیجها سه روز در میان است یعنی سه روز یك بار آنها را چك می‌كنیم. لیك كیج را برداشته برگ را زیر بینوكولر مشاهده می‌كنیم.

البته برای اینكه از فرار مگس‌های درون لیك كیج‌ها در حین عمل جابه جای لیف‌ها جلوگیری شود آنها راقبل از جابه‌جایی بیهوش می‌‌كنیم. بعد از آن در قسمت توری لیف كیج قرار داده و در جایگاه دیگری از برگ قرار می‌دهیم و روی جایگاه اولیه آنها بعد از مشاهده با ؟ كولر یك لیك كیجی جدید قرار می‌دهیم. برای تعیین دوره رشد آنها سر لیف كیج در نظر گرفته شده است كه با توجه به كار بنده، لیف كیج b‌با شماره‌های 1b‌و 2b و 3b‌مدنظر بود.

- شمارش اولیه بعد از سه روز اول (1b)

- شمارش ثانویه بعد از سه روز دوم (2b)

- شمارش ثالثه بعد از سه روز سوم (3b)

تمامی این اعمال جهت اندازه‌گیری میزان تخم گذاری هر حشره ماده و همچنین طول عمر حشره هاست.

1- (1b) ,: شامل 5 تخم مگس سفید كه همگی سبز بوده اندو

2- (2b) شامل 5 پوره مگس سفید گلخانه‌ای كه علاوه بر آنها تعداد بسیار كنه به همراه تخم های آنها قابل رویت بود. دراین مرحله ما لیف كیج 3b‌ را قرار ندادیم علت آن بود كه مگس‌های نر و ماده ما به دلایلی نامعلوم مرده بودند و در نتیجه تخم‌گذاری جدیدی رخ نمی‌داد و نیازی به تعویض لیف كیج نبود. درسه روز بعدی همین لیف كیج شماره 2b‌ مورد بررسی قرار گرفت كه حاوی 1 پوسته لنف به همراه عدد حشره كامل و 4 عدد پوره بود.

20 گلدان خیار را جدا كرده و 3 گلدان توتو را ما بین آنها قرار می‌دهیم. این كار ما به این علت است كه مگس‌های سفید گلخانه‌ای راحت‌تر بتوانند روی برگ‌های گلدان‌های خیار استقرار پیدا كنند و امر جابه‌جایی آنها سریع‌تر انجام اشود.

بعد از این كار به امر شمارش تراكم مگس‌های سفید گلخانه‌ای روی بوته‌های خیار می‌پردازیم و در نتیجه از بین گلدان‌های خیار تصادفا هفت گلدان را انتخاب كردیم. این شمارش‌ها به شرح زیر است:


دانلود مطالعاتی پراكنده در مورد حشره شناسی كشاورزی و آفات گیاهی بانضمام U.A.V و G.P.S و G.I.S و نقش آنها در حفظ گیاهان
[ شنبه 11 دی 1395 ] [ 20:23 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره