سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 5
دانلودبهترین: بسته آموزشی باغبانی 4


بسته آموزشی باغبانی 4

این بسته بسیار آموزشی و جذاب می باشد و به طور تخصصی در باغ قابل استفاده می باشد استاندارد نهال 2 ص انواع قلمه ساقه 5 ص پیوند 39ص ریزش میوه سیب 6ص سفیدک پودری هلو و شلیل 4ص سفیدک داخلی 1 ص عناصر غذایی مورد نیاز درختان میوه 6ص نکاتی در مورد درخت شلیل و هلو 4 ص هرس و انواع آن 7 ص

دانلود بسته آموزشی باغبانی 4

بسته آموزشی باغبانی 4
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

نمونه

پیوند زدن که در حقیقت عبارت از زخم کردن و قطع مقدار زیادی از شاخ و برگ گیاه و بعداً مجبور کردن دو نبات مختلف به زندگانی با یکدیگر است، تغییرات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی مخصوصی در گیاه پیوندی جدید به وجود می آورد.

جوش خوردن پیوندک و پایه

برای اینکه فسمت های مختلف دو گیاه بتواند با یکدیگر زندگانی کرده و تولید نهال جدید کند و بهره کافی دهد باید اتصال این دو قسمت با یکدیگر کامل باشد یعنی باهم جوش خورده یکی شود.این موضوع ممکن نیست مگر آنکه پایه و پیوندک با یکدیگر نمو نموده و سلولهای محل اتصال با یکدیگر شروع به فعالیت کرده نسج جوانی به وجود آورد.برای حصول این مقصود، باید دو طبقه مولده پایه و پیوندک با یکدیگر منطبق شده به یکدیگر بچسبند یعنی هیچ قسم مانع از مایع یا جامد و یا بخار بین آنها قرار نگیرد.

در نباتات علفی تقریباً تمام سلولهای پایه و پیوندک نمو کرده یک نوع سنجش پارانشیمی تولید می کند که فضای بین پایه و پیوندک را پر می نماید.در نباتات خشبی این عمل تقریباً فقط بوسیله سلولهای طبقه مولده انجام می گیرد.پس از آنکه فضای بین پایه و پیوند به وسیله این نسج پر شد یک طبقه از سلولهای آن تبدیل به طبقه مولده شده و شبیه پلی رابط بین طبقه مولده پایه و این طبقه در پیوندک می شود که من بعد مانند کامبیوم معمولی درخت در داخل تولید آوندهای چوبی نموده و در خارج تشکیل آوندهای آبکشی می دهدو بدین ترتیب اتصال و یکسره شدن آوندها از پایه به پیوند عملی می شود.

در نباتات دو لپه اگر مانع تجانس پایه و پیوندک در بین نباشد جوش خوردن دو قسمت درخت پیوندی حتمی است ولی در نباتات یک لپه این امر غیر ممکن است و اگر هم پایه با پیوندک جوش بخورد دوام آن حداکثر یک سال خواهد بود.( بنا بر تجربیات شوبرت در کتاب مولیش) علت عدم موفقیت درپیوند کردن نباتات یک لپه مانند درخت خرما ، فقدان ساختمان ثانوی و عدم وجود طبقه مولده متصل به هم می باشد.

دانلود بسته آموزشی باغبانی 4
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:15 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین: بسته آموزشی باغبانی 3


بسته آموزشی باغبانی 3

این بسته بسیار آموزشی و جذاب می باشد و به طور تخصصی در باغ قابل استفاده می باشد آنتراکنوز کدوئیان 3 ص پرورش درخت خرمالو 6ص تکثیر درخت گردو 16 ص توت فرنگی 30ص دانستنیهای درختان 11 ص علل ریزش گل و میوه 33 ص کمبود آهن 2 ص مدیریت مبارزه تلفیقی 11 ص مقاله واژه های باغبانی 39 ص

دانلود بسته آموزشی باغبانی 3

بسته آموزشی باغبانی 3
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 249 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 151

دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود. ریزش طبیعی میوه درختان در اثر بروز برخی تغییرات در مراحل مختلف رشد بوجود می آید.

میوه درختان سیب ،گلابی و به در اوایل تابستان معمولا" به دفعات کمتر از گیلاس می ریزد. این ریزش نتیجه عدم توانایی درخت در تامین مواد غذایی برای تعداد زیاد میوه تشکیل شده روی درخت میباشد. گلدهی خیلی زیاد و گرده افشانی گسترده موجب تولید میوه به تعداد بیش از توان درخت در حفظ فیزیولوژیکی آن میگردد. درخت در تلاش برای ذخیره انرژی ،میوه های اضافی را می اندازد. اساسا" ،تنک کردن طبیعی در نتیجه رقابت بین میوه هاست.

عوامل نامساعد محیطی از قبیل سرما ،گرما و تغییرات ناگهانی رطوبت موجب ریزش میوه های نارس میشود. در رابطه با شرایط خاک در اثر آبیاری نامنظم ،کمبود عناصر غذایی نیز موجب ریزش میوه درختان میگردد. تشخیص کمبود عناصر غذایی در صورت بروز کمبود چند عنصر غذایی اغلب مشکل میباشد. تجزیه برگی می تواند به تشخیص کمبود نوع عنصر غذایی کمک نماید. گاهی در اثر باد بردگی علفکش ها ممکن است ریزش میوه درختان بوجود آید.

خسارت آفات و بیماری ها روی درختان میوه علائم مشخص تولید میکنند که با مشاهده علائم فعالیت آفات و بیماریها می توان به علل ریزش میوه ها پی برد.

دانلود بسته آموزشی باغبانی 3
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:14 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین: بسته آموزشی باغبانی 2


بسته آموزشی باغبانی 2

این بسته بسیار آموزشی و جذاب می باشد و به طور تخصصی در باغ قابل استفاده می باشد بوته میری جالیز3 ص بیماریهای مهم صیفی جات گلخانه ای 26 ص پژمردگی فوزاریوم هندوانه2 ص سفیدک سطحی جالیز 2 ص کاشت و برداشت هندوانه 22ص مشخصات گیاه شناسی بوته خیار 5 ص ویروس موزائیک خیار 4 ص ویروس موزائیک هندوانه 2 ص همه چیز درباره خیار 48 ص

دانلود بسته آموزشی باغبانی 2

بسته آموزشی باغبانی 2
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 531 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111

نمونه ای از مقالات

1- نام بیماری : بوته میری خیار یا مرگ گیاهچه
عامل بیماری : پیتیوم دباریانوم

علائم :

گروهای مختلف جنس پیتیوم از عاملین مهم مرگ گیاهچه در خزانه بوده که سبب پوسیدگی طوقه و ریشه گیاهچه می شود در گیاه بالغ سبب پوسیدگی نوک ریشه شده ایجاد پژمردگی و در نهایت سبب مرگ بوته می شود در اراضی که برای بار اول خیار کاشته می شود این بیماری کمتر دیده می شود .
بیولوژی بیماری
این قارچ در تکثیر جنسی تولید اووسپور می نماید ودر مرحله غیر جنسی هیفهای ظریف منشعب تشکیل می دهد که در رأس انشعابات حامل زئوسپورانژیوم هستند که حاوی زئوسپر دو تاژکی هستند به کمک تاژکها در قطره های آب روی میزبان شنا کرده تاژکها را از دست داده وبه کیست تبدیل می شود و بعد جوانه زده وارد میزبان شده تولید آلودگی می کند .
کنترل
توصیهای مدیریتی در خصوص تهویه خاک ، وضعیت رطوبتی و دمای گلخانه برای بوته های خیار ، ضدعفونی خاک و استریل کردن بوسیله متیل بروماید و یا بخار آب و انرژی خورشیدی از اهمیت خاصی برخوردار است . عواملی مثل بستر سرد و مرطوب که باعث طولانی شدن رشد ریشه ها می گردد و تنش آبیاری با آب خیلی سرد در هوای گرم و آسیب ریشه ها بوسیله حشرات خاکزی و یا ابزار کشاورزی باعث آلودگی ریشه ها شده . حذف بوته های آلوده از محیط گلخانه و ضدعفونی محل بوته با تیرام و پرو پاموکارب ، متام سدیم ، برمور متیل .

دانلود بسته آموزشی باغبانی 2
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:14 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین: بسته آموزشی باغبانی 1


بسته آموزشی باغبانی 1

این بسته بسیار آموزشی و جذاب می باشد و به طور تخصصی در باغ قابل استفاده می باشد راهنمای تشخیص افات و بیماریهای درخت مو 4 ص اطلاعات تکمیلی درخت انگور 9 ص بیماری پیرس انگور یک بیماری باکتریایی است 5 ص بیماری قارچی مو3 ص پوسیدگی خاکستری مو عامل بیماری پوسیدگی خاکستری انگور و کنترل بیماری 5 ص چگونگی مراحل رشد انگور تا زمان برداشت 3 ص سرطان

دانلود بسته آموزشی باغبانی 1

بسته آموزشی باغبانی 1
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1589 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

نمونه ای از یک مقاله

در هرس بایستی به طور کلی به دو مطلب مهم توجه کرد، یکی فرم دادن به درخت و دیگری کنترل محصول به طوری که میوه در تمام قسمت های آن پخش شود که این مطلب در مورد مو دو موضوع کاملا از هم جدا می باشد. قسمت های مختلف در تاک که برای تربیت و هرس باروری باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از: تنه، شاخه های اصلی- تاج، شاخه های قدیمی، شاخک ها، شاخه های رسیده، شاخه های جانبی و پراکنده، شاخه های میوه دهنده، گره ها، جوانه ها، پاجوش ها و ساقه جوش ها.

قبل از هرس باید به چند موضوع اصلی در مورد عکس العل گیاه در مقابل هرس توجه کافی داشت.به طوری که حذف قسمت رویشی مو در هر موقع سال قدرت میوه دادن بوته مو را که در ارتباط با سطح برگ قرار دارد کم می کند. و از طرفی مقدار زیاد میوه در یک سال از رشد رویشی بوته به اندازه ای می کاهد که در نتیجه در سال بعد مقدار میوه بسیار کم می گردد. به عبارت دیگر مقدار میوه در یک بوته مو با مقدار شاخه و برگ آن در حد معینی نسبت معکوس دارد. یعنی اگر شاخه و برگ بوته مو از مقدار معینی کمتر باشد بوته ضعیف شده و از مقدار میوه دهی گیاه کاسته خواهد شد. ولی فقط در زمانی که گیاه دارای رشد متعادلی است مقدار میوه زیاد و کیفیت آن خوب خواهد بود. همین طور باید در نظر داشت که یک بوته مو در یک فصل رویش فقط می تواند مقدار معین میوه را به مرحله رسیدن کامل برساند و مواد غذایی لازم را در اختیار خوشه برای درشت شدن قرار دهد. که این مقدار بستگی به مقدار محصول بوته در سال قبل و شرایط محیطی و چگونگی پرورش بوته دارد.

فصل هرس مو:

اجرای عملیات هرس بوته مو به طور معمول در دو فصل انجام می شود. یکی هرس بهره برداری که در دوره استراحت زمستان انجام می گیرد و به هرس خشک معروف است و دیگری هرس سبز که در دوره فعالیت بوته مو یعنی در صل تابستان انجام می گیرد.

هرس زمستانه یا خشک:

موقع هرس زمستانه از موقعی که برگ های بوته مو خزان می کنند شروع شده و تا زمانی که گریه مو آغاز می گردد می تواند ادامه یابد که در مناطق سردسیر معمولا در اوایل بهار قبل از شکفتن برگ ها این هرس انجام می گیرد. به طور کلی در ۲ تا ۳ سال اولیه رشد بوته سعی می شود که با یک هرس فرماسیون یا شکل دهی با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه فرم معینی به بوته مو بدهند. سپس هرس باروری سالیانه را انجام میدهند. به طور کلی هرس زمستانه که به نام هرس خشک نیز معروف است عبارت است از حذف شاخه های خشکیده ضعیف و بیمار و یا شاخه های بارده همان سال و به جای گذاردن شاخه های مناسب با تعداد جوانه هایی معین روی آنها به طوری که این جوانه بتوانند در سال زراعی بعد باردهی بوته را تامین نمایند. در هرس خشک سعی می شود فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد جوانه ها که معمولا بین ۶۵ تا ۷۵ جوانه می باشد را بر روی بوته باقی بگذارند و بقیه را حذف کنند. در انگور دیم این رقم به ۳۰ جوانه می رسد

دانلود بسته آموزشی باغبانی 1
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:14 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین: نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها


نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

دانلود نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی امکانات و چالش ها

دانلود نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی امکانات و چالش ها
مدیریت
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16
دانلود نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

بصورت فایل ورد قایل ویرایش و آماده ارائه

نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها

فهرست

مقدمه

منابع آلودگی آب های زیرزمینی و هزینه های رفع آلودگی

پیشنهادات رفع آلودگی

رفع محل آلودگی از طریق نانو متریالهای انفعالی

نمونه رفع محل آلودگی از طریق نانو متالهای واکنشی

خلاصه

چکیده

آب های زیرزمینی منبع مهمی از پروسه های آب قابل شرب و صنعتی را در سراسر جهان ارائه می دهند. با رشد جمعیت وجود این منابع باارزش به طور روز افزون کاهش می یابد. از لحاظ تاریخی تصور می شد این آب های زیرزمینی به عنوان یک فیتلر طبیعی از زباله های فرورفته در زمین باشند. امکان مقاومت این آب ها در آب های زیرزمینی طی چندین دهه به طور بالقوه منابع آب آشامیدنی را نادیده گرفت. نه فقط ترکیبات سمی تاثیرات مضری بر محیط و سلامت انسان دارند بلکه همچنین هزینه های اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با آب های زیرزمینی آلوده تاثیر زیان آوری دارند. به علت تقاضاهای افزوده بر منابع آب های زیرزمینی و آلودگی تاریخی ما نیاز به رفع آب های زیرزمینی آلوده برای رسیدن به تقاضاهای حال و آینده داریم. هر چند در بسیاری از محل های زباله پر خطر تکنولوژی های رفع در حال حاضر به طور روتین تلاش هایی را در بازگرداندن رضایتبخش به مبارزه می طلبد. در نتیجه تکنولوژی های ابتکاری رفع آلودگی مورد نیاز می باشد. نانو متریالها علاقه زیادی را در زمینه های متفاوت به علت منحصر به فرد بودن آن ها در رشته های شیمی، فیزیک و استعدادهای مکانیکی را ایجاد می کنند. این اواخر نانو متریال ها برای نشان دادن، یک تفاوت از مشکلات محیطی که شامل رفع آب های آلوده زیرزمینی بود را پیشنهاد داده بودند. یک تفاوت گسترده از نانو پارتیکل ها مثل متالیک (فلز) و نانو پارتیکل های مبنی بر کربن در تعیین پتانسیل آن ها برای رفع محل های آلوده تخمین زده شد.

مطالعات نشان می دهد که نانو پارتیکل ها توانایی برگرداندن یا جدا کردن یک تفاوت گسترده از آلودگی آب های زیرزمینی را دارند. علاوه بر این نانو پارتیکل ها نسبت به مشابه آن که مواد واکنشی سایز بزرگ هستند واکنش بیشتری دارند. هر چند بیشتر این مطالعات در قضاوت یا درجه تنظیم صورت گرفت. لزوماً کار قابل ملاحظه برای کاربرد نانو تکنولوژی رفع محل آلوده مقدم تر است. به طور مثال یکی از مشکلات حمل نانو متالهای واکنشی در منطقه منابع آلوده می باشد که آن ها واکنش نشان دهند. این فصل فایده نانو پارتیکل ها در رفع محل آلوده و مشخص کردن چالش های حل نشده را به طور خلاصه بیان می کند.

دانلود نانو تکنولوژی برای رفع آلودگی ابهای زیر زمینی: امکانات و چالش ها
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:13 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین: مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات


مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات

دانلود مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی پتانسیل ها و خطرات

دانلود مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات

مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی پتانسیل ها و خطرات
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی محیط زیست
فرمت فایل docx
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

دانلود مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات

بصورت فایل ورد قایل ویرایش و آماده ارائه

مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب: پتانسیل ها و خطرات

مقدمه

نانو تکنولوژی ها برای درمان محل آلوده و تصفیه فاضلاب

رویکرد برداشت نانو پارتیکل های (نانو ذرات) بایمتالیک (دو فلزی)

میزان کرومیوم با استفاده از نانو تکنولوژی

مشخص کردن تراکم Cr(VI)

برداشت Cr(VI)از رسانه پیچیده آب

جنبه های بعدی نانو تکنولوژی محیطی

نتیجه

چکیده

زمین آلوده و ملزومات آب سطحی مثل دریاچه های پشت سد شهری ، چاه ها، دریاچه ها و رودخانه ها سطوح متفاوت آلودگی را نشان می دهند که می توانند خطرات جدی بر سلامتی وارد کنند. آب آشامیدنی با سطوح بالای فلز ممکن است منجر به بیماری کلیوی ، مشکلات عصبی و اختلال یافته های خونی شود. صدها زباله شیمیایی و صنعتی جدید سالانه برای یافتن مسیرشان به آب آشامیدنی ما پتانسیل دارند و تاثیرشان برای تشخیص مشکل است. مواد شیمیایی سرطانزا و سمی و آلودگی های باکتریایی و ویروسی که در پروسه های تصفیه آب مرسوم مقاوم هستند در تمام طرح های تصفیه آب یافت می شوند. روش های قرار دادن به محل میزان حلال های آلی با کلر ترکیب شده مثل تری کلرو اتیلن و به تولید محصولات درجه دوم نامطلوب توجه داشت در حاللیکه کاربرد ذرات بایمتالیک(دو فلزی) نانو اسکل در مشخص کردن بعضی از این محصولات درجه دوم موفق بود. نانو پارتیکل های پالا دیوم(pdnps) (pd) ذرات بایمتالیک (دو فلزی) ، ذرات ZVI با اکسیدان های متفاوت ، عوامل احیا کننده و مواد مغذی برای مفید بودن در بالا بردن انتقال آلودگی از سمیت به فرم های بی خطر نشان داده شد. نانو پارتیکل ها به علت میزان Surface – to –volume بالاتر و امکان مجموعه جدید و پروتکل های جدا امکان برداشت موثرترری را پیشنهاد می کنند.

این فصل بیشترین اطلاعات رایج را با توجه به آلودگی فلز در آب و در میزان محل آلودگی های غیر عالی به ویژه کرومیوم (cr) مورد بررسی قرار می دهد . ما به کاربرد pdnps برای معکوس کردن کاتالیک Cr(VI) به Cr(III) با استفاده از اسید فرمیک (FA) و گوگرد توجه می کنیم. کار ما PDNPS کلوئیدی را به عنوان کاتالیز برای کاهش Cr(VI) به Cr(III) به کار می گیرد. ما جنبش های واکنش کاهش Cr(VI) و تاثیرات دیگر پارامترها مثل درجه حرارت ، تراکم اسید فرمیک، PH ، بارگیری PH هیدروژن عنصری را مورد مطالعه قرار دادیم. بر اساس نتایج آزمایش ، این رویکرد نشان داد که Pdnpsکلوئیدی درجه کاهش cr(VI) را به Cr(III) بیشتر می کند. برداشت 8/99 درصد Cr(VI) از رسانه آبدار پیچیده با استفاده از pdnps ظرف چند دقیقه هنگامی که با استفاده از متد میزان دوباره PD تقریباً به 90 درصد رسید، صورت گرفت. این فاصله نیز با بحث پتانسیل تکنولوژی و اقتصادی زیادی ف خطذات خاص مرتبط با کاربردهای محیطی نانو متریالها مورد بحث قرار می دهد.

دانلود مواد نانو استراکچر (نانو ساختار) برای بهبود کیفیت آب آشامیدنی: پتانسیل ها و خطرات
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:13 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین مقاله: هلو


هلو

دانلود مقاله با موضوع هلو

دانلود هلو

دانلود مقاله با موضوع هلو
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

دانلود مقاله با موضوع هلو

بصورت فایل ورد قابل ویرایش آماده ارائه

هلو (Prunus persica) گیاهی است از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس. هلو در دوران پیش از تاریخ در كشور چین كاشته می شد و از طریق جاده ابریشم به ایران آورده شد. برخلاف آنچه كه از نام علمی هلو استنباط می شود منشا آن ایران نیست. اما از آنجایی كه اروپاییان نخستین بار این گیاه را در ایران مشاهده كردند آن را پرونوس پرسیكا نامیدند. یونانیان و عمدتاً رومیان هلو را از ایران به سرتاسر اروپا و انگلستان گسترش دادند. هلو تقریباً ۴۰۰-۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، روانه اروپا شد. سیاحان قرون شانزده و هفده میلادی نخستین كسانی بودند كه هلو را با خود به قاره آمریكا بردند. سیاحان پرتغالی هلو را به آمریكای جنوبی و همتایان اسپانیا یی شان آن را به آمریكای شمالی بردند. به تدریج هلو توسط بومیان آمریكایی و مهاجران اروپایی از آمریكای شمالی به جنوب كانادا راه یافت و امروزه در اكثر ایالت های آمریكا كاشته می شود.

دانلود هلو
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:13 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین مقاله: مورچه


مورچه

دانلود مقاله با موضوع مورچه

دانلود مورچه

دانلود مقاله با موضوع مورچه
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

دانلود مقاله با موضوع مورچه

بصورت فایل ورد قابل ویرایش و آماده ویرایش

نگاه اجمالی

حشرات اجتماعی شامل گونه‌های بی‌شماری از زنبورهای عسل ، زنبورهای معمولی و تمام گونه‌های مورچه‌ها و موریانه‌ها می‌شود. حشرات اجتماعی در گروههای فامیلی زندگی می‌کنند و یا به صورت قبیله‌ای زندگی کرده و لانه‌های بسیار بزرگ می‌سازند. در هر قبیله فقط یک حشره ، یعنی ملکه ، تولید مثل می‌کند. بیشتر حشرات دیگر کارگر هستند که به جمع‌آوری غذا و حفاظت از لانه و نوزادان مشغول هستند.

مورچه (formica) حشره‌ای است از راسته نازک بالان که تیره خاصی را به نام تیره مورچگان در این راسته بوجود می‌آورد. مورچه جانوری است اجتماعی و آن دارای گونه‌های بسیاری می‌باشد و مخصوصا برخی گونه‌های نواحی حاره مورچه‌های خطرناک و گوشتخوار هستند. در حدود 8000 گونه مختلف از مورچه‌ها شناخته شده است، مورچه‌ها حشراتی هستند که از نظر هوش و غریزه طبیعی کامل می‌باشند. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر ، لانه ساده‌تری دارد، بیشتر آنها در زیر زمین تونلهایی حفر می‌کنند، یا با استفاده از مواد خاکریز درست می‌کنند.

دانلود مورچه
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:13 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین مقاله: نخود فرنگی


نخود فرنگی

دانلود مقاله علمی با موضوع نخود فرنگی

دانلود نخود فرنگی

دانلود مقاله علمی با موضوع نخود فرنگی
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

دانلود مقاله علمی با موضوع نخود فرنگی

بصورت فایل ورد قابل ویرایش آماده ارائه

فهرست مطالب:

تركیبات شیمیایی

خواص داروئی

گل و میوه نخود فرنگی

اصل و قدمت نخود فرنگی

آب و هوایی که نخود فرنگی در آن بهتر رشد می‌کند

انواع نخود فرنگی

خاک مطلوب نخود فرنگی

کود مورد استفاده در نخود فرنگی

برداشت نخود فرنگی

آفات نخودفرنگی

نخود فرنگی (Pisum satium) گیاهی است یکساله دارای ساقه نازک

و رونده که بلندی بوته آن به حدود 30 سانتیمتر می رسد . ساقه این گیاه

پوشیده از تارهای غده ای است . برگهای آن مركب از 13 تا 17

برگچه كوچك و دندانه دار می باشد . گلهای آن سفید رنگ مایل به

قرمز یا آبی بطورتك تك بر روی ساقه قرار درد . میوه آن بصورت نیام و غلاف آن كوچك ،‌متورم و نوك تیز بطول 2 تا 3 سانتیمتر است كه در آن یك دانه نخود به رنگ نخودی یا سیاه قرار درد . برگ نخودفرنگی مرکب از سه برگچه است که برگچه انتهایی اغلب به یک پیچک منتهی می‌شود. علاوه بر این دمبرگ در این جنس اغلب نمو زیاد کرده و کاملا شبیه به یک برگچه می‌شود که دور ساقه می‌پیچید.

نخود یكی از حبوبات مغذی و انرژی زا وپر مصرف است.

دانلود نخود فرنگی
[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:13 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین مقاله: نخود


نخود

دانلود مقاله با موضوع نخود

دانلود نخود

دانلود مقاله با موضوع نخود
کسب درآمد اینترنتی
دانلود مقاله
دانلود نرم افزار
دانلود اندروید
دانلود پایان نامه
دانلود پروژه
دانلود پرسشنامه 
دانلود فایل
دانلود پاورپوینت
دانلود نمونه سوالات 
کار در منزل
دانلود آهنگ
دانلود سریال
دانلود فیلم
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

دانلود مقاله با موضوع نخود

بصورت فایل ورد قابل ویرایش وآماده ارائه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول ( كلیات )

سیستماتیك نخود 3

معرفی جنس Cicer 3

منشاء و تاریخچه نخود 4

طبقه بندی غیر اختصاصی جنس Cicer 7

طبقه بندی بر حسب عادت رشدی 8

طبقه بندی بر حسب اندازه بذر 9

وضعیت نخود و اهمیت جهانی آن 10

فصل دوم ( زراعت نخود )

شرایط محیطی كشت نخود 14

كاشت نخود 15

عملیات كاشت در زراعت نخود 17

برداشت نخود 17

فصل سوم ( سیتولوژی نخود )

تعداد كروموزومها 19

مرفولوژی هسته 20

پلی پلوئیدی 21

كشت بافت گیاهی 22

فصل چهارم ( اصلاح نخود )

اهداف اصلاحی نخود 25

تاریخچه اصلاح نخود 26

برنامه های منطقه ای و بین المللی 27

آزاد سازی ارقام در دنیا 29

تكنیك های اصلاحی 30

وارد كردن مواد گیاهی خارجی 31

گزینش بدون دو رگ گیری 33

گزینش بعد از دو رگ گیری 34

معرفی و گزینش گیاه 35

هیبریداسیون 38

اصلاح با استفاده از موتاسیون 42

مخلوط ارقام 43

مقایسه روشهای مختلف اصلاحی 44

سازگاری و ثبات ارقام 46

اصلاح برای كیفیت و بازار پسندی 48

تیپ پا بلند 53

خصوصیات دو غلافی و غلاف چند بذری 55

كاهش حساسیت به فتو پریود 56

نر عقیمی 57

تلاقی های بین گونه ای 58

اینتروگرسیون دسی – كابلی 59

ارقام حساس به كود &a


[ شنبه 5 فروردين 1396 ] [ 16:12 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره