سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 193
دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی }


پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی
بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی
مقاله بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی
پروژه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی
دانلود بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 621 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 333

پایان نامه بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی


چكیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) : این پژوهش با عنوان «بررسی و مقایسه ضرب المثل های عربی، فارسی و انگلیسی، با یك مقدمه، دو باب و نتیجه گیری در … صفحه زیر نظر استادان دكتر تقیه و دكتر منافی تنظیم شده است. هدف تحقیق حاضر، گردآوری و مقایسه ضرب المثل های مشترك میان سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی می‎باشد.

ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها:

در تدوین این پایان نامه از كتابها و واژه نامه های معتبر در ارتباط با موضوع پایان نامه استفاده
شده است.

پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری و نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:

این تحقیق از نوع توصیفی بوده و از طریق مطالعه و بررسی كتابخانه ای انجام شده است.

ت. یافته های تحقیق:

مهم ترین یافته ی تحقیق در این پایان نامه ، معادل یابی برای ضرب المثل های عربی در زبانهای فارسی و انگلیسی است.

ث. نتیجه گیری و پیشنهادات:

در مورد بررسی و مقایسه ی ضرب المثل های سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی تا كنون پژوهش در خور توجهی انجام نشده است. بنابراین این پایان نامه سعی بر آن دارد تا در حد امكان پاسخگو بخشی از دشواری های معادل یابی ضرب المثل های این سه زبان باشد.

در خاتمه پیشنهاد می‎شود در موضوعات زیر نیز تحقیق شود:

1- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی دارند. 2- ضرب المثل هایی كه اشتراك معنوی دارند.

3- ضرب المثل هایی كه اشتراك لفظی و معنوی دارند. 4- ضرب المثل های متضاد


256- إنّ الطُّیورَ علی أشكالها تَقَعُ[1]

مثله: الناسُ علی أشكالهم أمیلُ- الجنسُ إلی الجنس یمیلُ- شبیهُ الشیء منجذبٌ إلیه- الطیورُ علی إلّافها تقعُ- كلُّ امریء یمیل إلی مثله- »قُلْ كلُّ یعملُ علی شاكلته«-[2] كل طیر یأوی إلی شكله-

كــبوتــر بــا كـبوتــر بـــاز بـــا بـــاز كــند همــجنس بــا همــجنس پرواز «نظامی»

هلیله با هلیله قند با قند «نظامی» * كبوتر با كبوتر فیل با فیل * جاذب هر جنس را همجنس دان * ذره ذره كاندرین ارض و سماست جنس خود را همچو كاه كهرباست. «مولوی»[3]

Birds of a feather flock together.

Eeach sheep with his flock.

The goose goes with geese.[4]

را: إن العصا …

257- إنَّ العالِمَ كالحُّمةِ یأیتها البُعَداءُ و یترُكها القُرَباءُ.

را: لا كرامةَ …

258- إنَّ العصا مِن العُصَیَّةِ[5]

قیل إنّ العصا من العصیة و هی تصغیر تكبیر یُراد أنّ الشیء الجلیل یكون فی بدء أمره صغیرا. و قد قیل إنّ العصا اسم فرس و العصیه اسم أمّه، یراد أنه یحكی الأم فی كرم العرف و شرف العتق -

مثله: لا تلدالحّیةُ إلا الحیةَ اوالذئبةُ الا الذئبَ- لاتلد الفأرة إلا الفأرةَ- ما أشْبَهَ حجلَ الجبالِ بصخورها- من أشْبَهَ أباه فما ظَلَم- هذه الطاقةُ من هذه الباقةِ- الولدُ للولدِ- ولایلدوا إلا فاجرا كفارا)[6]. الولدُ علی سِرِّ أبیه- الولدُ الحلالُ یُشْبهُ بالعم و الخال- إنّ هذا الشِبلَ مِنْ ذاك الأسدِ- شنشنةٌ أعرِفُها من أخزَم- كلُّ شیءٍ یرجعُ إلی أصله- كلا البدلین موتشبٌ بهیمٌ- تـُبَشِّرنی بغلام أعیانی أبوه-

عـــاقـبــت گــرگ زاده گـــرگ شــود گـر چــه با آدمــی بـــزرگ شــود «سعدی»

شــود عاقـبـت بچــه ی گــرگ گــرگ شـــــود عــــاقـبــت بـــچــه ی زاغ زاغ [7]

از ما نزاید جز مار بچه * از مار بچه مار آید * نیارد شاخ بد جز تخم بد را «اسعد گرگانی» مار پیسه مار پیسه زاید * تره به تخمش می رود حسنی به باباش * رگ به ریشه می‎كشد - الولد الچموش یشبه به عموش * كند فعل شیر، بچه ی شیر .[8]

One day the cub will become a wolf , even if it has been reared among the sons of man.

Cut from the same cloth.

A wolf may lose his teeth but never his nature.[9]

را: مابالذات …

259- إنَّ عصفوراً واحداً علی إلید خیرٌ مِن عشرةٍ علی الشجرة

را: عصفور فی …

260- إنَّ العوانَ لا تَعَلَّمُ الخَمْرَةَ[10]

العَوان: النَّصَفُ فی سنّها من كل شیء - و الخمرة من الاختمار اسم هیأة أی إنها لاتحتاج إلی تعلیم الاختمار- یضرب للرجل المجرَّب-

را: من جرَّب …

261- إنّ الغُصُونَ إذا قَوَّمْتَها اعتدلَت و لَنْ تلینَ إذا قوَّمْتَها الخُشُبُ[11]

را: اختم بالطین …

262- إنّ الغنیَّ طویلُ الذَّیل میَّاسٌ[12]

دارندگی و برازندگی[13]

They that got a good store of butter may lay it thick on.[14]

+ را: الدراهم مراهم

263- إنّ فی الحقِّ مغضبةً

مثله: الحق مُرٌّ- الحق مغضبة

حرف حق تلخ است * حرف حق نزن سرت را می برند * ز حرف حق شود رنجه هر آن كه شنود * كو در زمانه آن كه نرنجد حرف راست «پروین» * هر راستی را نباید گفت.[15]

Truth hurts

Truth is stranger than fiction.[16]

264- إنّ فی الشرِّ خیاراً[17]

را: بعضُ الشرِّ …

265- إنّ فی المعاریضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الكذب[18]

المعاریض جمع معراض و هو فحوی الشیء و قیل من التعریض ضد التصریح بأن یلغزعن الظاهر - و المندوحة السَّعة و الفسحة و مثلها النُّدحَةُ - یضرب لمن یحسب انه مضطر إلی الكذب -

را: كذب نافع …

266- إنَّ القَرْمَ مِن الأفِیْل [19]

القَرْم هو الفَحْل و الأفِیْل هو صغیر الإبل

را: أول الغیث …

267- إنَّك تضرِبُ فی حدیدٍ باردٍ

را: تضرب فی …

268- إنّك لاتَجْنی مِن الشُوك العِنَبَ [20]

مثله : لایُثمِر الشوكُ العنبَ - لایحصد الإنسان إلامایزرعه - من یزرعُ الشوك لایحصد به العَنَبَ- اِكْدَحْ لی أكدح لك-

ترسم نرسی به كعبه ای اعرابی كاین ره كه تو می روی به تركستان است «سعدی»[21] * هر چه بكاری همان بدروی * هر چه بكاری همان درو كنی.[22]

ابـــــر اگـــــر آب زنـــدگی بــــــارد هـرگـــز از شــاخ بیدبر نخوری «منوچهری»[23]

The way to Babylon will never bring / take you to Jerusalem.

What is the use of runing when you're on the wrong track.[24]

As you sow, so you reap.

As a man sows , so shall he reap.[25]

را: كما تَدینُ تُدانُ

269- إنَّك لاتهدی المُتَضَالَّ[26]

أی من ركب الضلالَ عمدا لم تقدر علی هدایته -

مثله: الغرضُ یُعمی البصر - الغرض مرض-

كر مصلحتی دوا ندارد * باغبان را وقت میوه گوشها كَرْ می‎شود*

ای دو گـــــوش تـو كــــر مــادر زاد بـــا تـــو ام گـــرمی و عتـــاب چه ســـود

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی ماست آنچه به جایی نرسد فریاد است «یغما»[27]

There's none so deaf as those who will not hear.

Turn a deaf ear.

No ear is so deaf as one wishes not hear.[28]

را: جعل فلـانٌ

270- إنَّ اللبیبَ مِن الإشارة یفهَمُ[29]

را: الحرّیكفیه …

271- إنَّ للحیطان آذانا[30]

دیوار موش دارد موش هم گوش دارد *

لب مگشای گر چه در او نوشهاست كز پس دیوار بسی گوشهاست «نظامی»[31]

walls have ears.[1] . البعلبكی، منیر، المورد، ص 21

[2] . إسرا، 84

[3] . م. ن، ص 778

[4] . م. ن، ص 532

[5] . الطرابلسی، فرائد اللـآل، ج1، ص 16

[6] . نوح : 27

[7] . م. ن، ص 712

[8] . م. ن، ص 341 و 107

[9] . م. ن، ص 484

[10] . م. ن، ج1، ص 19

[11] . حریرچی، فیروز، امثال و حكم. ص 140

[12] . الطرابلسی، فرائد اللـآل، ج1، ص 31

[13] . م. ن، ص 490

[14] . م. ن، ص 333

[15] . م. ن، ص 413

[16] . م. ن، ص 295

[17] . م. ن، ج1، ص 15

[18] . م. ن، ج 1، ص 17

[19] . م. ن، ج 1، ص 16

[20] . م. ن، ج1، ص 43

[21] . م. ن، ص 178

[22]. م. ن، ص 986

[23] . م. ن، ص 1022

[24] . م. ن، ص 141

[25] . Rahnama, p 14

[26] . م. ن، ج 1، ص 57

[27] . شكورزاده، ابراهیم، 12 هزار ضرب المثل، ص 784

[28] . Moosavi , p 535

[29] . البعلبكی. منیر، المورد، ص 16

[30] . المیدانی، مجمع الأمثال، ج 1، ص 105
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:52 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید }


پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

دانلود پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

پایان نامه مقایسه میزان افسردگی جانبازان خفیف و شدید


مقدمه

افسردگی یكی از رایج ترین انواع ناراحتیهای روانی است كه باعث مراجعه به روانپزشكان ،روانشناسان و دیگر متخصصان بهداشت رو انی می گردد . از این لحاظ افسردگی با سرما خوردگی در میان ناراحتیها ی جسمی قابل مقایسه است . در هر لحظه از زمان 15 تا 20 در صد افراد بزرگسال جامعه ممكن است عوارض و نشانه های مختلف افسردگی شدید را از خود نشان دهند .حداقل 12 درصد از جمعیت كشور های پیشرفته در طی عمر خود برای معالجعه علایم افسردگی شدید به متخصصان روانی مراجعه می كنند و حدس زده می شود كه 75در صد افرادی كه در موسسات درمان روانی بستری میشوند دچار افسردگی هستند . به دلایلی كه هنوز كاملاًروشن نیست در صد بیشتری از بانوان دچار افسردگی می شوند ،نسبت زنان به مردان افسرده در ممالك پیشرفته صنعتی تقریباً2به1 می با شد . افسردگی از زمان باستان شایع ترین نوع ((نا بسامانی عاطفی )) شناخته شده است و در بسیاری از مدارك زمان گذشته می توان آثار آن را مشاهده كرد در حدود 450 سال پیش از میلاد مسیح ،بقراط از این بیماری به نام ملانكولی یاد كرده است . از مطالعه تاریخ چنین بر می آید كه دانشمندان ایرانی مانند ابو علی سینا ور ازی این بیماری را می شناختند و از آن به عنوان عارضه ای روانی یاد كرده اند در سال 1986 كراپلین ،افسردگی را جزء بیماریهای عاطفی (اختلالات خلقی )طبقه بندی كرد . از آغاز دوره پیش سنگ تا قرون 16تا 17 تكامل بشر از لحاظ ساز گاری اجتماعی و آسایش زندگی بسیار پایین بود . باانقلاب صنعتی همه چیز شروع به تحول نمود . صنعت رشد فزاینده ای پیدا كرد ،شهر های متمدنی مثل لندن ،نیویورك و توكیو به سرعت توسعه یافتند ،جمعیت شهرها به چندین برابر رسید و سطح در آمد مردم به شكل قا بل توجهی افزایش یافت اغلب مردم غربی در كمال رفاه و آسایش زندگی می كردند اما ساختمان جسمانی و عقلانی بشر در چند هزار سال گذشته تغییر بسیار جزِِئی حاصل كرد ،انسان مجبور بوده است تطابق و تغییر موقعیت را بیاموزد لیكن وا كنشهای اساسی و غریزه ای او هنوز هم شباهت بسیار نزدیكی با حیوانات عالی تر دارد و این همان مطلبی است كه اریك فرام در تئوری خود در بارهٌ شخصیت گفته ، و آن اینكه انسان زمانی كه برای آزادی از اصل خود ، یعنی طبیعت جدا شده و به زندگی متمدن شهری روی آورده ، احساس تنهایی می كند و این احساس موجب اضطراب و افسردگی او شده است كه این مطلب ازدیاد افسردگی را در جوامع صنعتی تأیید می كند .

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول 7

مقدمه 8

بیان مسئله 15

اهداف تحقیق 17

ضرورت واهمیت تحقیق 19

سوال مسئله 20

اضطراب 21

اختلال خلقی عاطفی 22

جانباز 23

روان درمانی 24

ناهنجاری 25

فصل دوم 27

روش تحقیق ( ادبیات و پیشینه تحقیق ) 28

نظریه علل افسردگی 29

نظریه های یادگیری 30

مروری برتحقیقات انجام شده 35

علائم افسردگی 36

علائم عمومی افسردگی 38

طبقه بندی افسردگی براساس علائم و نشانه ها 40

انواع بالینی افسردگی 46

همه گیرشناسی افسردگی ( شیوع افسردگی ) 47

سبب شناسی افسردگی ( علل افسردگی ) 49

افسردگی و تجارت نخستین كودكی 50

علل افسردگی های بیمار گونه 51

فصل سوم 55

جامعه آماری مورد 56

حجم نمونه 56

روش آماری &n


[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:52 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبرترین{ پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب }


پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب

پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب

دانلود پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب

پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب


مقدمه

مهمترین عاملی كه بر اساس نظریه تحلیل روانی علت تمام بیماریهای روانی محسوب می شود اضطراب است كه جهت كنترل این عارضه باید موارد و یا گزینه هایی را در زندگی وارد كنیم كه در مكتب تحلیل روانی نقش برجسته ای دارد به نظر فروید اضطراب به عنوان یك تكانه من است یعنسی به همان صورت كه اگر بدن دچار زخم و التهاب و بیماری گردد اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر می شود اگر فرد از نظر روانی دچار مسئله و مشكل شود اولین نشانه آن به صورت اضطراب جلوه گر می شود و اضطراب هم علت محسوب می شود و هم معلول یعنی علت بیماری از ناراحتیهای روانی اضطراب است ، همچنین هر گاه شخص با یك مسله و مشكل روانی مواجه گردد كه موجب كه موجب به هم خوردن تعادل روانی وی گردد احساس اضطراب می كند فروید اضطراب را به سه نوع تقسیم كرده است الف : اضطراب واقعی و هنگامی كه تجربه می شود و اضطراب نوروتیك زمانی بروز می كند كه تكانه های نهاد موجب تهدید فرد در برابر قطع كنترلهای من و ظهور رفتارهایی كه منجر به تنبیه وی خواهد گردید می شوند و اضطراب اخلاقی وقتی ظاهر می شود كه فرد عملی بر خلاف وجدان اخلاقی یا ارزشهای اخلاقی خویش انجام داده یا حتی در نظر دارد كه انجام بدهد به همین دلیل احساس گناه می كند ساختمان شخصیت هر فرد دارای سه قسمت است كه نهاد قسمتی از شخصیت است كه زیست شناسی فطری را شامل می شود و تابعه اصل لذت جویی است . نهاد همواره به دنبال كسب لذت است و بدون توجه به واقعیت می خواهد به حداكثر لذت برسد كه توجه به ظاهر زندگی و تمایل به موسیقی و زیباییهای زندگی می تواند جزء همین اصل لذت جویی باشد كه خود این مساله باعث كاهش اضطراب در افراد می شود در حالی كه من تابع اصل واقعیت است و كوششهای آن در جهت رسیدن به لذت توجه به واقعیت است به عبارت دیگر نهاد خواهان بی چون و چرای لذت هاست و ارضای فوری خواستها را بدون توجه به واقعیت جست و جو می كند وقتی كه شخص با مسئله ای مواجه می شود در رابطه با من خویش آن را ادراك می كند درباره ان فكر می كند و نسبت به آن عمل می كند به عبارت دیگر من هر فرد داننده ، كوشنده ، تصمیم گیرنده ، مضطرب شونده و انجام دهنده اصلی رفتارهای فرد محسوب می شود . كه اساس عملكردهای من پیش فرضهای است كه فرد درباره خود و دنیای خود می سازد ( حسین آزاد – انتشارات بعثت ) .

بیان مساله

ممكن است اضطراب را نوعی درد داخلی دانست كه سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود می شود و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل كوشش می كند بنابراین می توان گفت ه اضطراب یك محرك بسیار قوی است امكان دارد این محرك مضر باشد و این خودبستگی به درجه شخصیت افراد كه متوجه فرد است اضطراب متعادل یا نرمال آن است كه به شدت عكس العمل متناسب باشد با مقدار خطر و این خود مفیداست زیرا شخص را وادار می سازد كه با موفقیت ، خطرات را از خود دفع كند و بنابراین مقدار معتدل اضطراب برای رشد و تكامل صحیح شخصیت لازم است و در واقع هیچ فرد بشری نیست كه مقداری اضطراب نداشته باشد كه توجه به تفریحها و علائق آدمی باشد موسیقی و نقاشی گاهی اوقات می تواند تاثیر مثبت جهت كاهش عوامل روانی و مشكلات روحی در افراد باشد كه در تحقیق حاضر به نوع علاقه به موسیقی پاپ و تاثیر آن در كاهش اضطراب به همین موضوع پرداخته و اگر با این عملكرد ها بتوان مقدار اضطراب را كاهش داده و فرد را به سلامت روانی سوق دهیم ( سید سعید محمدی – 1382 )

فرضیه تحقیق

موسیقی پاپ در كاهش اضطراب تاثیر مثبت دارد .

متغیرهای تحقیق

موسیقی پاپ متغیر مستقل

كاهش اضطراب و اضطراب متغیر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

اضطراب در مفهوم به معنای یك درد روانی است كه فرد زمانی تجربه می كند كه با خطرات یا تهدیدهای بیرونی مواجه باشد اضطراب عبارتند از تنش های بدنی و روحی در برابر موقعیتهای مختلف و لرزش دست وپا و تپش بالای ضربان قلب و تعرق زیاد و بالاخره عبارتند از غره ای است كه آزمودنی از آزمون اضطراب بدست آورده است .

دانلود پایان نامه تأثیر موسیقی در كاهش اضطراب
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:51 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبرترین{ پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن }


پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن

پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن

دانلود پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن

پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن


مقدمه

توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای همۀ برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزۀآموزش مداوم بزرگسالان است.

مسألۀ بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامعۀ بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.

ضرورت واهمیت تحقیق

امروز سهم بسیار مهمّی از بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه است که صرف امور تحقیقات می شود تحقیقات آموزشی وتبلیغات آموزشی در این میان از اهمیّت فراوان برخوردار است که امروزه آموزش وپرورش هزینه زیادی را برای از بین بردن بی سوادی متقبل می شود.سواد آموزی مقوله ای است که جنبه سیاسی دارد،

تعریف ومفهوم سواد

همان طور که می دانید در گذشته های نه چندان دور ،تعلیم وتربیت در اغلب ممالک طبقاتی ودر انحصار اعیان واشراف بوده است.آنان به تناسب وضعیت طبقاتی ودوری ونزدیکی به هیأت حاکمه از سطوح مختلف آموزشی از ابتدائی تا عالی بهره مند می شودحتی تحصیل در رشته هائی فلسفه وادبیات وهنر وتاریخ در انحصار کامل اشراف زادگان بوده است.

به هر حال تعابیر وتفاسیر مربوط به بی سوادی وباسوادی از دو دیدگاه ونگرش ریشه می گیرد.

دیدگاه اوّل:

همان دیدگاه سنتی است که منظور از سواد توانائی خواندن،نوشتن وحساب کردن یعنی همان سه مهارت اصلی می داند .

دیدگاه دوّم:

دیدگاه جدید ونوینی است که در آن منظور از سواد ،توانائی آمادگی افراد برای مشارکت در سرنوشت خود وپیشرفت وتوسعه جامعه ارزیابی می شود.

«سواد عبارتست از توانائی خواندن ونوشتن یک برنامۀ ساده به هر زبانی که شخص تکلم می کند»

باسواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع سادۀ زندگی روزانۀخود را بنویسد کسی که فقط خواندن بداند شبیه با سواد ونیمه باسواد است.

دانلود پایان نامه توانایی خواندن و نوشتن
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:51 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان }


پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

دانلود پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان

پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان


مقدمه

در عصری كه هر روز با تغییرات ودگر گونی های شدید مواجه هستیم موفقیت برنامه هاسی آموزشی و پرورشی بستگی كامل با شایستگی معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنایی كه بسان ضرب المثل تا كنون از فرمایشات رسول اكرم ( ص ) در زبان مردم است : زگهواره تا گور دانش بجوی می باشد كه هیچ وقت مثل امروز سر لوحه فعالیتهای آموزشی قرار نگرفته است . توسعه سرمایه انسانی به افزایش سطح دانش و معلومات ، مهارتها و فنون و استعدادهای كلیه آحاد جامعه اطلاق می گردد كه از طریق مختلف عملی می گردد .

طرح تحقیق

امروزه این اندیشه قوت گرفته است كه اگر جامعه ای بخواهد نظامهای اقتصادی ، صنعتی ، سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی خویش را دگرگون سازد و آن را مقتضیات و نیازمندیهای جدید منطبق نماید ناچار است كه سیاست جامعی در توسعه نیروی انسانی داشته باشد . این امر میسر نمی گردد مگر اینكه از نظام تعلیم و تربیت متوقع بود . ماهیت شكاف رو به گسترش شمال و جنوب بیش از جنبه های آن حائز اهمیت است زیرا مسئله شكاف قدرت و دانش در میان است . تحول اطلاعات و فن آوری مرتبط با آن در مغرب زمین، گسترش چنین شكافی را دامن می زند.

بیان مساله

آموزش و پرورش به طور سالانه یا در طی برنامه های دوره ای بودجه های زیادی صرف تعلیم و تربیت می كند . با توجه به هزینه های كلان در امر تعلیم و تربیت كه در كشور جمهوری اسلامی ایران قریب یك پنجم بودجه مملكت به آن اختصاص دارد احساس می شود كه چندان نتیجه مطلوب و اثر بخشی در آموزش و پرورش حاصل نمی گردد .

بیان فرضیه ها

1- برگزاری دورههای IT سبب می شود تا معلمان با مهارتهای استفاده از كامپیوتر آشنا می شوند .

2- این دوره های آموزشی موجب می گردد تا معلمان با مهارت استفاده از كامپیوتر بتوانند وارد بخش اینترنت شده با الگوهای جدید تدریس آشنا گردند .

3- این دوره های آموزشی موجب شده تا معلمان بااستفاده از كامپیوتر كارهای ساده كه با دست انجام می گرت و وقت زیادی صرف می كردند با كامپیوتر در مدت محدودی انجام دهند .

4- تعریف واژه ها و اصطلاحاتی كه در تحقیق از آنها استفاده شده است .

كارایی : منظور از واژه كارایی آن است كه سازمان متبوع هدفی را كه از برگزاری چنین دوره هایی داشته است این دوره ها بتوانند اثر مطلوب را در معلمان بگذارند .

معلمان : معلمان در این تحقیق كسانی هستند كه نیروهای انسانی آموزش و پرورش می باشند كه دوره های متبوع را گذرانده اند .

دوره های IT : به دوره های آموزشی اطلاق می شود كه از طرف آموزش و پرورش جهت آشنا شدن معلمان با دانش پایه كامپیوتر در حال برگزار شدن می باشد .

دانلود پایان نامه فواید برگزاری دوره های آموزشی IT برای معلمان
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:51 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری) }


تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

دانلود تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)
پایان نامه  پول و بانكداری
مقاله  پول و بانكداری
 پول و بانكداری
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 294 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 143

تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فهرست مطالب

مقدمه..........................................................................................................................

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول .....................

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟.....................................................

تولید پول و وظایف آن ..............................................................................................

پول بعنوان یك دارایی ...............................................................................................

اهمیت مطالعه پول .....................................................................................................

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران................................

سیستم پول كالایی ....................................................................................................

سیستم در فلزی.........................................................................................................

سیستم تك فلزی.........................................................................................................

پول اسكناس .............................................................................................................

پول بانكی ..................................................................................................................

تحولات سیستمهای پولی در ایران.............................................................................

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن.................................................................

تعریف و اهمیت بانك..................................................................................................

زرگرها وظیفه بانكداری ...........................................................................................

صدور اسكناس و بانكداری جدید..............................................................................

چگونگی عملیات بانكها................................................................................................

فصل چهارم : بانكداری در ایران..............................................................................

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران......................................................

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ..........................................

سیستم بانكداری اسلامی ..........................................................................................

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن.........................

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان...........................................

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها.............................................................................

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ...............................................

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ..............................................................................

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست..........................................................................

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ .................................................

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن.................................................................

ابزارهای سیاست پولی .............................................................................................

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران........................................................

اهداف سیاستهای پولی .............................................................................................

استراتژی سیاست پولی ............................................................................................

فهرست منابع ............................................................................................................

دانلود تحقیق پول و بانكداری (رشته اقتصاد كار و بهره وری)
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:50 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال }


پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

دانلود پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 
عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال 
دقت پرتاب آزاد بسکتبال 
پرتاب آزاد بسکتبال 
تحقیق پرتاب آزاد بسکتبال
دسته بندی تربیت بدنی و علوم ورزشی
فرمت فایل doc
حجم فایل 238 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

چکیده

هدف

علمی شدن ورزش روندی پر سرعت گرفته است چنانکه می بینیم پیشرفت کشورهای بزرگ در عرصه ی المپیک ها و مسابقات جهانی شگرف و حیرت انگیز است . سطح غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشارخون بالا می تواند از موارد خستگی ورزشکاران رشته ی بسکتبال باشد که موجب افت عملکرد آنان می گردد دراین پژوهش سعی شده اثرات متغیرهای ذکر شده با دقت پرتاب آزاد بسکتبال مورد بررسی قرار گیرد

مواد و روش کار

به منظور این پژوهش 20 نفر از منتخبین تیم های لیگ برتر استان مازندران انتخاب شدند . تعداد پرتاب های آزاد موفق پیش آزمون و پس آزمون آنها ثبت گردید غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب و فشار خون استراحت آنها نیز ثبت گردید ، سپس پرتاب آزاد موفق استراحت ( پیش آزمون ) شمارش شد . به این افراد تا سر حد خستگی توسط تست پله ی هاروارد تمرین سخت داده شد و سپس بلافاصله نمونه ی خون ورید بازوئی آنها گرفته و غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون حداکثر ثبت شد و دوباره تعداد پرتاب آزاد موفق خستگی ( پس آزمون ) شمارش شد .

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش نشان می دهد که غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا و فشار خون بالا اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد .

کلمات کلیدی: غلظت لاکتات خون ، ضربان قلب بالا ، فشار خون بالا ، پرتاب آزاد بسکتبال .

مقدمه

در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).

از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).

اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد.

همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.

اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک از آنها به عهده دارد.

برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.

نتیجه ای که می توان از پژوهش بالا استخراج گردد اثر تمرینات بدنی در بسکتبالیست ها می باشد که می توان اثر مداخله کننده خستگی را روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال کاهش دهد. نتیجه گرفته شده در پژوهش نشان می دهد اثر متغییرهای مستقل در اجرای پرتاب آزاد بسکتبال به اندازه ای نیست که بتوان نتیجه گرفت خستگی می تواند عامل اثر گذار بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال باشد. احتمالا آن چیزی که بیشتر از همه روی پرتاب آزاد دخالت دارد عوامل
روحی – روانی بازیکنان، شرایط استرس زای بازی، شرایط موجود در سالن اعم از گرما، رطوبت می باشد که می بایست در پژوهش های آینده بررسی شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 3

بیان مسئله..................................................................................................................... 5

اهمیت و ضرورت پژوهش.............................................................................................. 7

هدف های پژوهش......................................................................................................... 7

فرضیه های پژوهش........................................................................................................ 8

پیش فرض های پژوهش................................................................................................. 8

محدودیت های پزوهش................................................................................................... 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش............................................................................... 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 12

مبانی نظری پژوهش........................................................................................................ 12

فیزیولوژی بسکتبال........................................................................................................ 12

حداکثر اکسیژن مصرفی.................................................................................................. 14

اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال.................................................................................. 15

میزان درک فشار........................................................................................................... 16

انباشتگی اسید لاکتیک................................................................................................... 16

سرعت دفع اسید لاکتیک................................................................................................ 17

کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت.................................................................................. 17

مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا................................................................. 18

مفهوم ضربان قلب بالا.................................................................................................... 24

مفهوم فشار خون بالا...................................................................................................... 25

مفهوم دقت................................................................................................................... 26

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه .......................................................................................................................... 31

روش پژوهش................................................................................................................ 31

جامعه آماری پژوهش..................................................................................................... 31

متغیرهای پژوهش.......................................................................................................... 31

متغیرها مستقل............................................................................................................... 31

متغیرهای وابسته............................................................................................................ 32

ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش ........................................................ 33

اندازه گیری ویژگی های بدنی......................................................................................... 33

نحوه جمع آوری اطلاعات............................................................................................... 34

افزایش غلظت لاکتات خون............................................................................................ 35

افزایش ضربان قلب........................................................................................................ 35

افزایش فشار خون.......................................................................................................... 35

روشهای آماری.............................................................................................................. 35

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش

مقدمه............................................................................................................................ 38

آمار توصیفی................................................................................................................. 39

تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................... 39

بررسی توصیفی داده ها.................................................................................................. 41

آمار استنباطی................................................................................................................ 48

بررسی فرضیه ها............................................................................................................ 49

آزمون فرضیه ها............................................................................................................ 51

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه............................................................................................................................ 55

خلاصه پژوهش.............................................................................................................. 55

بحث و نتیجه گیری........................................................................................................ 57

پیشنهاد برخاسته از پژوهش............................................................................................ 60

پیشنهاد های پژوهش...................................................................................................... 61

منابع............................................................................................................................. 62

فارسی........................................................................................................................... 62

خارجی......................................................................................................................... 63

پیوست ها

دانلود پژوهش تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:50 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای }


تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای

تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای

دانلود تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و  اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای

تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و  اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای
آنتی اکسیدان ها و  اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها 
اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها 
اکسیداسیون آنزیمی 
طبقه‌بندی آنتی‌اکسیدان‌ها 
اثر کی لیت کنندگی عصاره چای
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1061 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌هاو چای

مواد شیمیایی مورد استفاده در این پژوهش شامل: سدیم، متانول، اسید استیك، هگزان، تولوئن، فنل فتالئین، سود، سدیم سولفات بدون آب، كلروفرم، تیوسولفات سدیم، یدید پتاسیم، چسب نشاسته، سیتریك اسید (به عنوان كی‌لیت كننده) و تانیك اسید (به عنوان عامل مؤثر كی‌لیت كننده در چای) می‌باشند كه از شركت مرك آلمان تهیه شد.

نمك آلی مس 4- Cyclohexyl butyric acid capper Salt (به عنوان عامل فلزی) كه از شركت آلدریچ تهیه گردید.

روغن آفتابگردان و روغن كانولا تصفیه شده حاوی 01/0 درصد آنتی‌اكسیدان TBHQ از شركت لادن تهران، روغن زیتون بی‌بو از شركت آفرین منجیل و نمونه تالو كه در مجتمع آزمایشگاهی واحد علوم و تحقیقات روغن‌گیری گردید.

علت استفاده از انواع روغن وجود شاخص اسید اولئیك در روغن زیتون، اسید لینولئیك در روغن آفتابگردان، اسید لینولنیك در روغن كانولا و وجود اسیدهای چرب اشباع در تالو می‌باشد.

نمونه‌های چای قلمی طابران از شركت تولیدات چای شاهسوند و چای شكسته فامیل از شركت طلا چای (نمونه‌های 100 درصد داخلی) تهیه گردید.

تاریخچه

آنتی‌اکسیدان‌ها احتمالاً خیلی پیش از آن که در تاریخ ثبت شوند برای نگهداری چربی‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. در زمان‌های پیش از تاریخ گیاهان علفی و ادویه‌جات نه تنها برای طعم بخشیدن به غذا بلکه به واسطه خواص ضدعفونی و حفاظت‌کنندگی خود به کار می‌رفتند. اولین بار برتولت (1797) و پس از آن داوی (1817) گزارش کردند که برخی ترکیبات معین موجب کندی عمل واکنش‌‌کننده‌های اکسیداتیو می‌شوند. شاید اولین گزارش دربارة استفاده از آنتی‌اکسیدان‌ها در چربی‌ها مربوط به دسچامیس (1834) باشد. وی مشاهده نمود که صمغ بنزوئین و عصارة درخت صنوبر قادر هستند فساد پمادهای ساخته شده با چربی خوک را کند نمایند. در نیمه قرن نوزدهم چورئوول ادعا کرد که چوب بلوط یک عامل ضدخشکی برای روغن بذر کتان است زیرا وی مشاهده کرده بود که روغن بذر کتان در ظروفی از جنس چوب بلوط بسیار کندتر از سایر سطوح طبیعی خشک می‌شود.

رایت (1852) مشاهده نمود که بومیان آمریکا در درة اوهایو از پوست نوعی درخت نارون برای محافظت چربی خرس استفاده می‌کردند. او دریافت که نارون در نگهداری کره هم مؤثر است. 30 سال بعد پوست نارون به عنوان یک ماده آنتی‌اکسیدان به ثبت رسید.

دانش و اطلاعات امروزی در مورد خواص شیمیایی در جهت جلوگیری از تجزیه اکسیداتیو روغن‌ها و چربی‌ها با مطالعات کلاسیک مورئو و دووفرایز آغاز گردید. ضمن جنگ جهانی اول و کمی پس از آن این محققان بیش از 500 ترکیب را برای فعالیت آنتی‌اکسیدان مورد آزمایش قرار دارند. این تحقیقات پایه‌ای و اهمیت گسترده اکسیداسیون در کلیه عملکردهای صنعتی موجب شکل گرفتن زمینه‌های تحقیقی در مورد افزودنی‌های شیمیایی تنظیم‌کننده اکسیداسیون شده است و این جستجو و تحقیق هنوز در حال پیشرفت است (

- پرواکسیدان‌ها [1]

پرواکسیدان‌ها ترکیباتی هستند که بر روی واکنش‌های مختلف اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها تأثیر گذاشته بر سرعت آنها می‌افزایند. شناسایی این فاکتورها در انتخاب مناسب‌ترین روش نگهداری مؤثر می‌باشد. مهم‌ترین پرواکسیدان‌ها عبارتند از:‌ دما، رطوبت، نور، یون‌ها فلزی، آنزیم‌ها و ترکیبات دارای هم. [2]

چانگ (1998) تانن ها را پلی فنل های محلول در آبی که باعث کاهش جذب غذا ، کاهش سرعت رشد وکاهش قابلیت هضم پروتئین ها می شود معرفی می کند وی غذاهای غنی از تانن را به عنوان غذاهایی با ارزش تغذیه ای پایین می داند. (18)

تانن ها دارای اثرات سوئی بر سیستم بیولوژیک هستند وعلت آن این است که آنها کی لیت کننده های یون فلزات و پروتئین ها هستند. تانن دارای میل ترکیبی بالا با فلزات می باشد و گمان می شود که کی لیت یونهای فلزی تانن جهت جذب، قابل دسترسی نیستند برای مثال مصرف مقادیر بالایی از چای یا دیگر موادغذایی حاوی تانن بالا اغلب باعث بیماری هایی چون آنمی می شود. (27)

تانیک اسید شکل تجاری تانن یک پلی فنل با اسید یته ضعیف می باشد. تانن ها اغلب با آلومینویم و آهن ترکیب می شوند ساختار آن بر پایه استرهای گلوکز گالیک اسید می باشد.

پودری بی شکل می باشد که در آب بسیار محلول است. یک گرم از آن در 35/0 میلی لیتر آب حل می شود. (62)

فرمول شیمیایی تانیک اسید C34H28O21 می باشد.

چای غنی از اسید تانیک است خواص آنتی اکسیدانی وضد موتاژنی آن سودمند است اما مصرف زیاد آن باعث کاهش جذب آهن و احتمالاً سایر مواد معدنی می شود. (63) تانن ها 25% ترکیبات محلول در آب برگهای چای را تشکیل می دهند. (13)

تینک (2001) مقدار تانن را با استفاده از روش اسپکتروفوتومتری اندازه گیری کرد. مقدار تانن در عصاره آب داغ چای 32/8 30/6% می باشد. (56)

غذاهای حاوی تانن بالا از جذب آهن غذا جلوگیری می کند تانن با تشکیل کمپلکس آهن باعث کاهش دسترسی به آهن می شود. (54)

{پرو}


1- Proxidans

2- Heme

دانلود تحقیق بررسی آنتی اکسیدان ها و  اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها و چای
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:50 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری }


پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری

پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری

دانلود پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری

پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری
چرخه بازرگانی حسابداری
مقاله چرخه بازرگانی حسابداری
دانلود چرخه بازرگانی حسابداری
پروژه چرخه بازرگانی حسابداری
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری


قسمتی از متن:

چكیده:

ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می كنیم كه به محققین كمك می‌كند تا مدل‌های كمی نوسان های اقتصادی را توسعه دهند. این متد متكی به بینشی می‌باشد كه بسیاری از مدل‌ها با مدل رشد نمونة اصلی – علیرغم تغییر زمانی گوه‌ها كه با بهره‌وری – نیروی كار و مالیات های درآمد سرمایه‌ای – و میزان مصرف دولتی شباهت دارند – یكسان هستند. گوه‌های مربوط به این متغیرها (بازده – كار – سرمایه گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گیری میشوند و سپس برحسب محاسبة كسر نوسان‌های مختلف كه بنابر گوه‌ها ارزیابی می‌شوند – به مدل، بازخورد داده می‌شوند. در كشور آمریكا – تقاضا‌نامه‌های مربوط به بزرگترین ركود اقتصادی و ركود سال 1982 (ركود اقتصادی) نشان می دهند كه مدل ها با وجود اختلاف‌هایی كه بعنوان گوه‌های سرمایه‌گذاری عمل می‌كنند. روش امیدوار كننده‌ای برای تحقیق چرخه‌های بازرگانی نمی باشند. در مورد ركود اقتصادی كشور آمریكا گوه‌های بازده و نیروی كار برای تمامی نوسان‌ها محاسبه میشوند و در مورد ركود سال 1982 تنها گوه بازده است كه اهمیت دارد. در هیچكدام از دوره‌ها گوه‌های دیگر نقش مهمی را بازی نمی كنند.

در ساختار مدل‌های كمی مشروح از نوسان‌های اقتصادی، محققین به گزینه‌های مشكلی برخورد می‌كنند دربارة اینكه كجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هایشان نشان دهند تا این مدل‌ها بطور صحیح مجاز به تولید مجدد چرخه های بازرگانی باشند – در اینجا ما متد ساده‌ای را پیشنهاد می كنیم كه كمك به این گزینه‌ها می‌كنند و نشان می دهیم كه چطور آنرا بكار بریم.

متدها دارای 2 بخش می‌باشد: تساوی برآیندها و مرحله حسابداری:

تساوی برآیند (یا نتیجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگی از مدل‌ها – شامل مدل‌هایی با انواع مختلف اختلاف‌ها می‌باشد كه با مدل نمونة اصلی با انواع مختلف گوه‌های تغییر زمان برابر هستند و تعادل تصمیم های عواملی كه از جهات دیگر در بازارهای اقتصادی عمل می‌كنند را منحرف می سازد در ارزش ظاهری، این گوه ها بیشتر شبیه به بهره روی در زمانهای مختلف – مالیات‌های درآمد كار- مالیات های درآمد سرمایه‌ای و میزان مصرف دولتی به نظر می رسند. بنابراین به آنها عناوین گوه‌های بازده – گوه‌های كار (نیروی كار) – گوه‌های سرمایه‌گذاری و گوه‌های میزان مصرف دولتی را می دهیم.

مرحله حسابداری نیز خود دارای 2 بخش می‌باشد. مرحله‌ای كه با اندازه‌گیری گوه‌ها شروع می‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعیت‌های مدل نمونه اصلی به كار می برد.

مقادیر گوه اندازه‌گیری شده سپس به نمونه اصلی بازخورد داده می‌شوند (برحسب زمان و تركیبات شان تا محاسبه كنند كه چه مقدار از اقدامات در تولیدات – كار و سرمایه گذاری در اطلاعات می توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در تركیبات- نسبت داده شوند – به تعبیری تمام چهار گوه برای تمام این اقدامات مشاهده شده محاسبه میشوند. این مرحلة حسابداری همان چیزی است كه به متد ما عنوان “چرخة بازرگانی حسابداری” را می دهد.

برای اینكه مشخص كنیم كه چطور یك متد عمل می‌كند – در اینجا آنرا برای دو بخش از چرخة واقعی بازرگانی امریكا به كار می بریم: شدید ترین چرخه در تاریخ امریكا یعنی بزرگترین ركود اقتصادی سال‌های 1929 تا 1939 – و ركود كمی شدید تر یا ركود سال 1982 كه بیشتر شبیه به ركود های جنگ جهانی دوم بود. از دورة بزرگترین ركود اقتصادی پی می بریم كه گوه‌های كار و بازده – با یكدیگر برای تمام افت‌ها در تولید – كار و سرمایه‌گذاری از سال 1929 تا 1933 و عملكرد این متغیر ها در بهبود و بازیابی كمابیش محاسبه می‌شوند.

طی كل دوره ركود اقتصادی گوة سرمایه‌گذاری نه تنها نقش را در ركود بازی نمی كند بلكه دقیقاً تولید را به مسیر غلطی می كشاند و منجر به افزایش تولید در بیشتر دهة 1930 می‌شود. بنابراین گوه سرمایه گذاری نمی تواند برای ركود شدید طولانی یا تداوم كاهش بازیابی محاسبه شود.

تجزیه و تحلیل‌های ما از مراحل معمولی تر ركود اقتصادی 1982 امریكا – هر چند آشكار و مشخص نمی باشند دارای نتایج یكسانی می باشند. ما برای این دوره پی می بریم كه گوة بازده نیز نقش مهمی را بازی می‌كند ولی گوة كار اهمیتی ندارد و برای مقدار كمی از نوسان های تولید محاسبه میشود. ولی در دورة 1982 گوة سرمایه‌گذاری مجدداً زیان بخش می‌باشد و باعث میشود تولید در مسیر اشتباهی كشانده شود. در هر دو قسمت گوة میزان مصرف دولت قریباً هیچ نقشی را ایفا نمی كند.

دانلود پایان نامه چرخه بازرگانی حسابداری
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:49 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت) }


پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

دانلود پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
مقاله شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
دانلود شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
پروژه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 276 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)

تاریخچه شركت های چند ملیتی

انگلیس و هلند و سایر قدرتهای بزرگ تجاری قرن هفدهم هنگامیكه به بازرگان خود اجازه دادند كه بطور جمعی و تحت پوشش شخصیت حقوقی شركت بتجارت خارجی بپردازند در حقیقت اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض كردند.

زیگموند تیمبرگ

- سابقه تاریخی شركتهای بین المللی از اوائل قرن 15 میلادی شروع تجارت بین‌المللی بصورت سازمان یافته پایه می‌گیرد. كمپانیها قدرت سیاسی و نظامی را نیز در قلمرو و تجارت خود به ارمغان می‌آورند.

- سابقه كمپانیهای تجاری قدیمی انگلیس مانند كمپانی مرچنتزا دونچررز Merchats A dventurers 1505- كمپانی روس Russia Company – 1553- كمپانی لوان Levant Company- 1581 – از سابقه تاسیس نظام دولت ملی طولانی‌تر است-.

قدیمی‌ترین سازمان تجارت خارجی انگلیس «كمپانی تجارت كالاهای عمده» كه در اوایل قرن 14 تاسیس شد. وسیله‌ای بود برای پر كردن خزانه سلطنتی- به مرور زمان مقام سلطنت سهم بیشتری از اختیارات سیاسی و اقتصادی خود را به بازرگان حادثه‌جو واگذار كرد كه به خوبی با راه و رسم خرید و فروش در سرزمین‌های غریب و درو دست آشنا شده بودند.

فعالیت بین المللی موسسات تجاری بصورت ابزاری برای تنظیم ورابط بازرگانی درآمد و سپس وسیله‌ای شد برای گسترش بازارهای جدید. پادشاهان و كمپانی‌ها با هم پولدار می‌شدند.

انحصارات تجاری و بسیاری از حقوق و امتیازات مخصوص دولت به كمپانیها داده شد و در عوض اینها هم برای مقام سلطنت یك امپراطوری بنا كردند.

· در قرن 17 و 18 قدرتهای تجاری اروپا- به بازرگانان اجازه دادند بصورت جمعی و تحت پوشش حقوقی شركت به تجارت بپردازند و در واقع اختیارات سیاسی خود را به آنها تفویض نمودند.

· پدید آمدن تدریجی شم تجارت یا طرز فكر بازاری در فضای اقتصاد آزاد رابطه بین حاكمیت عمومی و خصوصی را بطور بنیادی تغییر داد.

- البته شرط كافی برای تشكیل شركتهای بزرگ چند ملیتی تنها انگیزه، منفعت طلبی نبود.

پایان جنگ بین‌المللی دوم شرائط و موقعیت را برای انقلاب صنعتی دوم جهان سرمایه داری از هر نظر فراهم نمود. اختراعات و اكتشافات سیستم‌های ارتباطی حمل و نقل – اطلاعاتی- و سایر تكنولوژیهای مدرن قوانین مساعد و موصوبات لازم نیز برای سرمایه گذاری زمینه و موجبات انقلاب صنعتی دوم را كامل كرد و در مدت كوتاهی از سرمایه‌گذاریهای جدید همان شركت‌های بزرگ و موفق قبلی، شركتهای چند ملیتی جدیدی زائیده شدند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تاریخچه شركتهای چند ملیتی................................................................................ 1

شركت بین المللی كوكاكولا

1- لیست فعالیتهای كوكاكولا................................................................................ 14

2- كارخانه های نوشابه سازی............................................................................ 16

3- محصولات كوكاكولا........................................................................................ 17

1-3- محصولات و ماركها.................................................................................... 20

2-3- محصولاتی كه با شكست مواجه شده ........................................................ 22

4- انتقادات............................................................................................................ 23

1-4- انحصار طلبی............................................................................................... 23

2-4- تمایز............................................................................................................ 24

3-4- جزئیات........................................................................................................ 24

4-4- كوكاكوكا در UK (اكراین)........................................................................... 25

1-4-4- تبلیغات غذایی و چاقی كودكان............................................................... 25

5-4- كوكاكولا در هند.......................................................................................... 25

1-5-4- استفاده از مواد شیمیایی........................................................................ 26

2-5-4- استفاده از آب......................................................................................... 27

6-4- شركتهای نوشابه سازی كوكاكولا و واحدهای تجاری.............................. 29

1-6-4- كلمبیا....................................................................................................... 30

2-6-4- گواتمالا................................................................................................... 34

7-4- جنگ جهانی دوم و نازیسم......................................................................... 34

8-4- اشاره ای بر تجارت در اسرائیل و فلسطین................................................ 34

5- نكات تحسین.................................................................................................... 36

6- تاریخچه........................................................................................................... 37

1-6- جنگ جهانی دوم.......................................................................................... 37

7- بابانوئل............................................................................................................ 38

8- اعضای هیئت مدیره......................................................................................... 38

9- سهام................................................................................................................ 38

شركت های بین المللی BP

1- كلیات شركت.................................................................................................... 41

2- تاریخچه شركت............................................................................................... 41

1-2- 1909 تا 1955............................................................................................. 43

2-2- 1960 و 1970............................................................................................. 46

3-2- 1980 و 1990............................................................................................. 46

4-2- در حال حاضر............................................................................................ 47

3- تصاویر............................................................................................................ 50

شركت های بین اللملی Bombardier

1- كلیات شركت.................................................................................................... 52

2- زمینه فعالیت شركت........................................................................................ 52

3- تاریخچه شركت............................................................................................... 53

4- عناوین ............................................................................................................ 57

1-4- توسعه جهانی.............................................................................................. 58

2-4- انتقادات........................................................................................................ 60

3-4- شخصیتهای حقیقی و حقوقی شركت.......................................................... 60

5- سایر موارد...................................................................................................... 61

شركت بین المللی Microsoft

1- تاریخچه شركت............................................................................................... 65

1-1- 1981- 1975............................................................................................... 65

2-1- 1984- 1981............................................................................................... 67

3-1- 1991- 1985............................................................................................... 69

4-1- 1995- 1992............................................................................................... 71

5-1- 1999- 1995............................................................................................... 73

6-1- 2005-2000................................................................................................ 76

7-1- 2006 و فراتر از آن.................................................................................... 79

2- بخش های مختلف شركت................................................................................ 80

1-2- بخش محصولات و خدمات نرم افزاری شركت.......................................... 80

2-2- بخش تجاری شركت.................................................................................... 83

3-2- بخش سرگرمی ها و ابزار شركت............................................................... 84

3- فرهنگ.............................................................................................................. 85

1-3- فرهنگ تجاری............................................................................................. 85

2-3- فرهنگ كاربران........................................................................................... 87

4- ساختار شركت................................................................................................. 88

5- سهام................................................................................................................ 90

6- تساوی حقوق و گوناگونی............................................................................... 91

7- آرم و نشان شركت......................................................................................... 92

8- انتقادات............................................................................................................ 92

9- دشواری های قبلی........................................................................................... 94

راهكارهای ورود ایران به بازارهای بین المللی.................................................... 96

منابع...................................................................................................................... 98

دانلود پایان نامه شركت‌های چند ملیتی (رشته مدیریت)
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:49 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره