سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 193
دانلودبهترین{ پایان نامه اشتغال }


پایان نامه اشتغال

پایان نامه اشتغال

دانلود پایان نامه اشتغال

پایان نامه اشتغال
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 65

پایان نامه اشتغال


مقدمه و بیان کلی موضوع

اشتغال بخش مهمی از هویت اجتماعی افراد را می سازد و از مباحث عمده محافل و جوامع در عصر کنونی است. دارندگان مشاغل مختلف، ضمن انجام کار به طور روزمره با مشکلاتی از قبیل سختی کار، ازدحام ارباب رجوع، مسائل سازگاری با محیط کار، کارفرما، همکاران و استرس انجام امور محوله می باشند که در دراز مدت سبب بروز اختلالات روانی و جسمانی می شوند.

سَندرُم فرسودگی شغلی، مجموعه علائمی است که با تغییراتی در رفتار نظیر ضعف جسمانی، خستگی مزمن، کناره گیری از دوستان، بیزاری از شغل، بی خوابی، سردرد، ضعف عمومی نمایان می شود. (امانی، 1378) و به عنوان پدیده ای مطرح است که در روان شناسی و مشاوره و راهنمائی حائز اهمیت است.

عده ای از افراد اعتقاد دارند صفت های شخصیتی می تواند توجیه کننده فرسودگی شغلی باشد. آنان بر این تصور هستند که توقعات بالا در محیط شغلی موجبات بروز فشار روانی می شوند و در نهایت فرسودگی شغلی را در دارز مدت ایجاد می کند. در مقابل عده ای دیگر از افراد اعتقاد دارند عوامل بیرونی از قبیل درآمد پایین می تواند زمینه را برای فرسودگی شغلی فراهم سازد با این وجود، هنوز هم در شناسایی عوامل تعیین کننده فرسودگی شغلی با ابهامات گوناگونی سروکار داریم، زیرا به راحتی نمی توان عوامل مؤثر در بروز فرسودگی شغلی را تعیین کرد. (روحانی، 1368)

عده ای دیگر حمایهای سازمانی و سیتم مدیریتی را درنظر گرفته در حالی که برخی دیگر به فرصتهای ارتقاء شغلی و تاثیر آن در کاهش فرسودگی شغلی تاکید دارند.

نظریه پردازان رفتار گرایی نیز به تقویت مشروط اشاره دارند و پیامدهای رفتاری و موقعیتی را درنظر می گیرند. بنابراین، فرسودگی شغلی به عنوان پدیده ای ملاحظه می شود که هنوز ماهیت بنیادی آن مشخص نمی باشد.

« فهرست مطالب »

عنوان :

فصل اول : مقدمه

مقدمه و بیان کلی موضوع

بیان مساله

سوالهای پژوهش

اهمیت مساله

فرضیه های پژوهش

تعریف اصطلاحات

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

فرسودگی شغلی

2 . 1 ) استرس زاهای فردی

2 . 3 ) استرس زاهای گروهی

2 . 4 ) عوامل استرس زای سازمانی

منبع کنترل درونی در مقابل منبع کنترل بیرونی

توهم کنترل

پیامدهای اعتقاد به داشتن کنترل

تفاوت های فردی در درک کنترل

واکنش در برابر از دست دادن کنترل

نظریه عکس العمل

درماندگی آموخته شده

فصل سوم : روش

جامه آماری

نمونه و رش نمونه گیری

شیوه اجرا و روشهای آماری

ابزارهای سنجش

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه تحلیل داده ها

آمار توصیفی

آمار استنباطی

سایر یافته ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادها

منابع الف ) منابع فارسی

منابع ب ) منابع انگلیسی

دانلود پایان نامه اشتغال
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:41 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی }


پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

دانلود پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
دانلود جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 1766 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهكار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مقدمه

1- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری كه از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهكاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیكن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهكار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهكاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهكار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت كه ضمن بحثهای كلی در خصوص آلترناتیوهای حبس كه بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واكنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهكار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است كه موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهكار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهكاری اطفال و نحوه واكنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده كه برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای كلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و كتب متعددی در خصوص بزهكاری اطفال وجود دارد. لیكن اكثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهكاری اطفال، مسوولیت كیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاكمه و پیشگیری از ارتكاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، كمتر پرداخته اند.

كتابها و رسالاتی كه در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

- كتاب «حقوق كیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی كه در یك كتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهكار از جمله مسؤولیت كیفری، انواع جرایم ارتكابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهكار و ... صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی كه به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

- كتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دكتر محمد آشوری كه در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید كه اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیكن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات كشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

- ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» كه توسط آقای علی كرم جانی پور جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیكن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی كه در بزهكاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت كیفری، مقررات شكلی مربوط به دادرسی و مطالبی كلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهكار پرداخته اند كه طبعاً در هیچ یك از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما كاملترین نوشته ای كه در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، كتاب «دادرسی اطفال بزهكار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دكتر تاج زمان دانش است. لیكن این كتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی كرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر كشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.

صفحه

عنوان

مقدمه

1 – طرح مساله

2- تحقیقات و مطالعات قبلی

3- ضرورت تحقیق

4- فرضیه ها

5- روش تحقیق

6- طرح كلی پایان نامه و روش طرح مطالب

كلیات:

الف – سیر تاریخی مجازات اطفال

1 – دوره باستان و میانه

2- دوره معاصر

3- دوره باستان و پس از آن در ایران

ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

1- طفل و مسئوولیت كیفری

2- بزهكاری اطفال و طفل بزهكار


3- علل بزهكاری

4- اهمیت بزهكاری

ج – هدف از مجازات اطفال

د – اصول مورد تاكید در تعیین مجازات اطفال1- تناسب جرم و مجازات2- تفرید مجازات3- لزوم تفسیر كودك مدارانه قوانین جزایی4- ضرورت دوری از برچسب زنی5- توجه به حق مشاركت طفل در تعیین سرنوشت خویشهـ - مجازاتهای جایگزین حبس1- فلسفه پیدایش2- تاریخچه و مفهوم3- فواید و شرایط4- انواع5- زمینه های اجرابخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلیفصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیبگفتار اول – ماهیت، شرایط و اهدافگفتار دوم – حقوق كیفری ایرانگفتار سوم – اسناد بین المللیفصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتمادگفتار اول – ماهیت، شرایط و اهدافگفتار دوم – مزایا و معایب


گفتار سوم – حقوق كیفری ایران


گفتار چهارم – اسناد بین المللی


فصل سوم – مجازاتهای شفاهی


فصل چهارم – الزام به شركت در كلاسهای آموزشی و
حرفه ای


گفتار اول – حقوق كیفری ایران


گفتار دوم – اسناد بین المللی


فصل پنجم – حكم حضور در مركز مراقبت


فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی


فصل هفتم – خدمات عام المنفعه


گفتار اول – تاریخچه


گفتار دوم – ماهیت


گفتار سوم- شرایط و الزامات

[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:40 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پایان نامه افسردگی در هنرمندان }


پایان نامه افسردگی در هنرمندان

پایان نامه افسردگی در هنرمندان

دانلود پایان نامه افسردگی در هنرمندان

پایان نامه افسردگی در هنرمندان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

پایان نامه افسردگی در هنرمندان


چکیده پژوهش :

این پژوهش براساس مطالعات متعددی که رابطه موسیقی، اضطراب و افسردگی را مورد تایید قرار داده است ترتیب داده شده و هدف آن بررسی تاثیر تمرینات موسیقی بر میزان اضطراب و افسردگی هنرمندانی است که با آلات موسیقی کار می کنند.

در این تحقیق سعی کامل به عمل آمده که شخصیت والا و ارزشمند موسیقی دانان و هنر با ارزش موسیقی در جامعه بهتر از پیش روشن گردد و همچنین به بررسی کمبودها و نیازهایی که در جامعه هنرمندان می باشد و با آنان مواجه هستند و کمتر مورد توجه کسی قرار گرفته است، بپردازد. در کنار این بررسی میزان اضطراب و افسردگی در نوازندگان موسیقی و افراد عادی مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این تحقیق به منظور صحت و سقم فرضیه و اجرای روشهای آماری مربوط به 20 نفر از نوازندگان موسیقی و 20 نفر از افراد عادی شرکت داشتند.

برای جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب کتل و افسردگی بک استفاده شد.

در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه میانگین در گروههای مستقل «t» استودنت استفاده شد.

نتایج مطالعه نشان داد که بین تمرینات موسیقی و اضطراب نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد. یعنی فرضیه اول این پژوهش تایید شد یعنی فرض خلاف مورد قبول واقع شد و فرضیه دوم این پژوهش نیز که شامل میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد، مورد تایید قرار گرفت. و مجدداً فرض خلاف برای این فرضیه ثابت شد.

برای بررسی سوالهای مربوطه (میزان اضطراب و افسردگی) لازم بود، میانگین دو گروه در رابطه با هر یک از ویژگیهای مقایسه دو گروه مستقل مورد آزمون قرار گیرد.

چون «t» محاسبه شده در آزمون اضطراب کتل 93/2 = t از «t» مبین جدول یعنی 021/2 در سطح اطمینان 5% بزرگتر است لذا فرض خلاف پژوهش تایید می گردد. بدین معنی که بین میزان افسردگی نوازندگان موسیقی و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

« فهرست مطالب »

عنوان :

فصل اول : معرفی پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

اهداف اختصاصی تحقیق

ضرورت و اهمیت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی تحقیق

متغیرهای تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول : سابقه تاریخی اضطراب

فرضیه هایی راجع به علل اضطراب

سبب شناسی اضطراب از دیدگاههای مختلف

بیان غیرکلامی اضطراب

اختلالات اضطرابی

انواع اختلالات اضطرابی

درمان اختلالات اضطرابی

بخش دوم : سابقه تاریخی افسردگی

علل افسردگی از نظر دیدگاهها و مکاتب مختلف

سبب شناسی افسردگی

حملات افسردگی

بیان غیرکلامی افسردگی

درمان افسردگی

افسردگی توام با اضطراب

چند نمونه تحقیق

بخش سوم : تاریخچه موسیقی

موارد اساسی خواص موسیقی

انواع سازها

نت و نت نویسی

پیشینه تحقیقات قبلی

فصل سوم : روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها

روش اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها

ابزار اندازه گیری

تست اضطراب کتل

دستور اجرای تست

تست افسردگی بک

دستور اجرای تست

روش تصحیح و نمره گذاری تست اضطراب کتل

روش تصحیح و نمره گذاری تست افسردگی بک

روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری و بررسی تحقیق

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات

منابع

ضمائم

پیوست شماره 1 : منابع فارسی

پیوست شماره 2 : منابع خارجی

پیوست شماره 3 : تست اضطراب کتل

پیوست شماره 4 : تست افسردگی بک

دانلود پایان نامه افسردگی در هنرمندان
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:40 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی }


پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی

پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی

دانلود پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی

پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 427 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 210

پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی


چکیده

در بیشتر کتاب های تاریخ ایران کمتر به نکات ریز زندگانی مردم توجه شده بلکه بیشتر به رویدادهای تاریخی پرداخته شده است اکنون این سوال مطرح می شود که چگونه می توان این جای خالی را پر کرد؟ یکی از بهترین شیوه ها استفاده از آثار سیاحانی است که به علل مختلف سیاسی و فرهنگی به نقاط مختلف جهان سفر کرده ، نکاتی کاملاً ریز و دقیق در عین حال سودمند از زندگانی مردم را نشان داده اند درباره ی مسائل اجتماعی مردم از نوع پوشاک و خوراک و ازدواج و طلاق گرفته تا به مسائل مذهبی و سیاسی و اقتصادی آگاهیهای فوق العاده سودمند به دست آورده اند. کشور ما به واسطه ی موقعیت جغرافیایی خود همواره در میان کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک جایگاه خاصی داشته و دارد ، از این رو همواره در بسیاری از مظاهر فرهنگی و تمدنی ایران با کشورهای دیگر جهان در تعامل بوده. یکی از این مسائل پوشش و حجاب و لباس مردم مختلف این نواحی است. من پوشش و حجاب دوره صفویه را انتخاب کرده ام تا شاید بتوانم گامی در بیان توصیف قسمتی از اوضاع اجتماعی این دوره مهم از تاریخ ایران برداشته باشم سیر تحول و پوشش زنان و مردان دوره ی کمتر مورد توجه مورخین قرار گرفته ولی نگارنده با گردآوری سفرنامه ها و کتابهایی که در این پژوهش تهیه شده اند مجموعه جدیدی را که قسمتی از اوضاع اجتماعی دوران صفویه را نشان می دهد تهیه کرده است. نگارنده از فصول مختلف این پژوهش به این نتیجه رسیده است که ایرانیان اعتقاد دیرینه به حجاب و پوشیده ماندن زنان حتی مردان را داشته اند و این فرهنگ در دوره ی صفویه بسیار اهمیت داشته است در کل بی حجابی در دوره های مختلف تاریخ ایران به خصوص صفویه مفهوم نداشته، فقط چگونگی حجاب بین اقشار مختلف متفاوت بوده است.

کلیات تحقیق :

مقدمه :

انگیزه پدید آوردن پوشاک و اختراع جامه، ناشی از نیاز آدمی به دفاع تن خود در برابر عوارض طبیعی به ویژه سرما و گرما بوده است. اما همان طور که هر وسیله زندگی، هنگامی که پا از دایره رفع نیازهای ابتدایی و نخستین بیرون بگذارد، حالت تفنن به خود می گیرد و در طول زمان از شکل اولیه و صورت ساده خود بیرون می آید و وسیله هنرنمایی و ابراز سلیقه می گردد، تن پوش آدمیان نیز در سرگذشت بس شیرین خود به مقتضای اقلیم زیست و محل زندگی، میزان درجه تمدن و فرهنگ، عقاید مذهبی و آداب و رسوم، دستخوش دگرگونیهای بی شمار و شگفت انگیزی شده است که عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتباطی به ویژه سلیقه و ابتکار پوشندگان در تکامل و تنوع آن سهم بسزایی داشته است. بررسی تحول پوشاک نه تنها از نظر تاریخ و هنر قابل اهمیت است، بلکه از دیده جامعه شناسی و فهم روانشناسی ملتها نیز بسیار اهمیت دارد.

«فهرست مطالب»

فهرست : صفحه :

فصل اول : کلیات................................................................................................................................................ 1

چکیده................................................................................................................................................................... 2

مقدمه.................................................................................................................................................................... 3

بیان مسئله .......................................................................................................................................................... 5

پرسش اصلی تحقیق......................................................................................................................................... 5

پیشینه تحقیق..................................................................................................................................................... 5

فرضیه ها.............................................................................................................................................................. 6

اهداف تحقیق...................................................................................................................................................... 6

روش پژوهش....................................................................................................................................................... 6

فصل دوم : معرفی منابع و مأخذ

بررسی و معرفی منابع و مأخذ......................................................................................................................... 8

فصل سوم : اهمیت پوشش و حجاب

پوشاک از دیدگاه جامعه شناسی.................................................................................................................. 12

پوشاک به عنوان شناسنامه هویت ساز....................................................................................................... 15

ار تباط رنگ پوشاک با فرهنگ جامعه و طبقات اجتماعی..................................................................... 20

پوشاک به مثابه نعمت الهی........................................................................................................................... 25

تاثیر جغرافیائی محیط زیست با پوشاک.................................................................................................... 27

فصل چهارم : لباس زنان در آئین مقدس اسلام

پوشش و حجاب زن از دیدگاه اسلام........................................................................................................... 30

اهمیت حجاب در اسلام................................................................................................................................... 33

آثار حجاب و پوشش....................................................................................................................................... 37

فصل پنجم : پوشاک در ادوار مختلف

پوشاک ایرانیان در ادوار مختلف................................................................................................................... 40

دیدگاه پادشاهان صفوی به اروپائیان و حضور آنها در ایران................................................................... 48

اروپائیانی که لباس ایرانی می پوشیدند...................................................................................................... 52

فصل ششم : بافته های ایرانیان

بافته های ایرانیان در عصر صفویان.............................................................................................................. 55

پارچه بافی دوره صفویه.................................................................................................................................. 66

توجه شاهان صفوی به پارچه بافی............................................................................................................... 70

قلمکار در دوره صفویه.................................................................................................................................... 74

منسوجات گلدوزی شده دوره صفویه.......................................................................................................... 75

قلابدوزی دوره صفویه..................................................................................................................................... 77

فصل هفتم : لباس زنان

پوشش زنان در دوره صفویه.......................................................................................................................... 79

پوشش و حجاب سر زنان در دوره صفویه.................................................................................................. 84

انواع پوشش پای زنان در دوره ی صفویه................................................................................................... 87

ویژگی لباس زنان دوره صفویه...................................................................................................................... 89

زیورآلات زنان دوره یصفویه........................................................................................................................... 94

پوشاک زنان در ایام سلطنت شاه عباس اول صفوی................................................................................ 96

پوشاک زنان ارامنه جلفای اصفهان و زنان یهودی در زمان شاه عباس اول صفوی ......................... 98

لباس ارامنه در دوره ی صفویه....................................................................................................................... 99

پوشاک زنان فریدن...................................................................................................................................... 101

تزئینات زنان فریدن.......................................................................................................................................108

پوشاک مردان فریدن................................................................................................................................... 110

پوشاک مردان فریدن در موقع کار............................................................................................................ 113

پاپوش های ارمنیان فریدن......................................................................................................................... 114

پوشاک زنان زرتشتی اصفهان در زمان شاه عباس اول صفوی............................................................ 116

پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه صفی صفوی.................................................................................. 118

نوع پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلیمان صفوی........................................................................ 120

پوشاک زنان در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی................................................................... 123

فصل هشتم : لباس مردان در دوره صفویه

تن پوش مردان دوره صفویه....................................................................................................................... 125

پوشش سرمردان دوره صفویه..................................................................................................................... 134

پوشش پای مردان دوره صفویه.................................................................................................................. 138

زیورآلات مردان در دوره صفویه................................................................................................................. 141

پوشاک نبرد مردان در دوره صفویه........................................................................................................... 143

پوشاک قورچیان در دوره صفویه............................................................................................................... 146

فصل نهم : لباس و پوشش دوره صفویه از دیدگاه جهانگردان

پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته شاردن جانگرد اروپائی................... 148

پوشش و لباس مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته تاورنیه جهانگرد اروپائی................. 157

لباس و پوشش مردان و زنان ایران در دوره صفویه به نوشته پیتردلاواله جهانگرد اروپائی.......... 165

پوشش در دوره صفویه به نوشته کمپر جهانگرد اروپائی...................................................................... 172

فصل دهم : نتیجه گیری

ضمائم.............................................................................................................................................................. 177

منابع و مأخذ................................................................................................................................................... 203

دانلود پایان نامه حجاب و پوشش در عصر صفوی
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:40 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها


پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 278 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 101

پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها


مقدمه

بدون شك با ارزش¬ترین و اساسی¬ترین ویژگی موجودات، سلامتی یا سالم بودن آنهاست. تمامی موجودات اعم از جاندار و غیر جاندار تنها درصورت سالم بودن می¬توانند كارایی¬هایی كه بنابر ویژگی¬های موجودیتشان برایشان تعریف شده را بطور كامل بروز دهند و مسلما در صورت به مخاطره افتادن وضعیت سلامتشان، به همان نسبت از كارایی آنها كاسته می¬شود. با كمی تعمق در ویژگی¬های ساختاری و عملكردی ساده¬¬ترین موجودات تا پیچیده¬ترین آنها، می¬توان دریافت كه بارزترین ویژگی مشترك، همانا هماهنگی و نظم است. بنابراین هرگونه عاملی كه باعث آسیب به ساختار و عملكرد یك مجموعه ملكولی یا سلولی- ملكولی منظم و هماهنگ شود، می¬تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه پژوهش

عنوان صفحه

مقدمه 9

بیان مساله 12

اهمیت و ضرورت پژوهش 15

اهداف پژوهش 17

پرسش پژوهش 19

فرضیه پژوهش 19

متغیر­های پژوهش 19

تعریف اصطلاحات و مفاهیم پژوهش 20

فصل دوم

پیشینه پژوهش

شاخص­های سلامتی و سلامت روانی 22

دچار شدن به استرس در زندگی 24

استرس چیست؟ 24

شناسایی عوامل استرس­زا 26

انطباق اجتماعی 28

جنبه­های روانی – اجتماعی استرس 29

منابع استرس 31

تشخیص نشانه­های اولیه استرس 36

اختلالات اضطرابی 37

ماهیت اختلال­های اضطرابی 38

تاثیر استرس بر سلامت 48

استرس، رفتار و بیماری 50

اختلال استرس حاد و اختلال استرس پس از آسیب 54

عوامل روانی اجتماعی تعدیل کننده استرس 56

کنترل فردی و سلامت 60

شخصیت مقاوم 63

مقاوم بودن و سلامت 64

چگونه می­توان استرس را کاهش داد؟ 65

استرس می­تواند مفید باشد؟ 68

فصل سوم

روش پژوهش

مقدمه 72

جامعه آماری 72

روش نمونه گیری 72

نمونه پژوهش 73

ابزار پژوهش 73

روش اجرا 77

روش آماری 77

تحلیل داده­ها 77

فصل چهارم

یافته­های پژوهش

مقدمه 80

الف) توصیف داده­ها 80

توصیف حجم نمونه از لحاظ میزان استرس­های روزانه 85

ب) استنباط داده­ها 88

فصل پنجم

نتایج پژوهش

خلاصه پژوهش 91

محدودیت­های پژوهش 92

پیشنهادهای پژوهش 92

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:38 ] [ علی پورعلی ]

مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان


مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان

مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان

دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان

مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 312 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 106

مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان

این مقاله در 106 صفحه نهیه و تنظیم شده است .

گزیده ای از متن مقاله :

بنابراین می توان اینگونه پنداشت که عدم تعادل روانی ؛ عزت نفس پایین و رضایت شغلی کم میتواند بر روند رو به رشد سازمان آثاری منفی بر جای می گذارد . لذا باید اطلاعاتی در باره این جنبه های شخصیتی و شغلی مدیران و کارکنان در اختیار داشت تا در صورتی که هر کدام از این جنبه ها نواقص و نقاط صعفی وجود دارد ، با اقدامات شایسته اصلاح و بهبود یابد . از همین رو در این پژوهش سعی شده که با مطالعه روی میزان عزت نفس مدیران و رضایت شغلی کارکنان به این امر مهم دست یابیم که سازمان چه تاثیری می تواند داشته باشد تا افراد از جمله مدیران و کارکنان بتوانند در آن به نحوه مطلوب انجام وظیفه نمایند .

اهداف تحقیق :

شناسایی رابطه عزت نفس بالا در مدیران و رضایت شغلی در کارکنان شرکت نفت منظقه اصفهان

دست یابی به عوامل موثر در شکل گیری رضایت شغلی کارکنان و عزت نفس در مدیران

دانلود مقاله بررسی رابطه عزت نفس مدیران بر رضایت شغلی کارکنان شرکت نفت منطقه اصفهان
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 21:09 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن }


دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن در حجم 21 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای ) درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی و درس مدیریت استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت

دانلود دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن
مفهوم استراتژی 
 تعریف استراتژی 
مفاهیم کلیدی استراتژی 
مزیت رقابتی
 قابلیت های متمایز 
 هماهنگی استراتژیک
قصد استراتژیک 
استراتژی منبع محور 
قابلیت استراتژیک 
طراحی استراتژی 
نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی 
واقعیت فرآیند طراحی استراتژی 
طراحـی استراتـژی 
مدیریت استراتژیک
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2933 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

عنوان: دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن

دسته: مدیریت (درس مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 21 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان « مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن » می باشد که درحجم 21 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی و درس مدیریت استراتژیک پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مفهوم استراتژی

تعریف استراتژی

مفاهیم کلیدی استراتژی

مزیت رقابتی
قابلیت های متمایز
هماهنگی استراتژیک

قصد استراتژیک

استراتژی منبع محور

قابلیت استراتژیک

طراحی استراتژی

نگرش سیستماتیک به طراحی استراتژی

واقعیت فرآیند طراحی استراتژی

طراحـی استراتـژی

مدیریت استراتژیک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر استراتژی و مفاهیم آن
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 21:08 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی }


دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استراتژیهای توسعه منابع انسانی در حجم 26 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته

دانلود دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی
اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی 
توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی 
استراتژی فراگیری فردی 
مسایل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی 
استراتژی های فراگیرسازمانی 
یادگیری یک حلقه و دوحلقه 
ایجاد سازمانی پویا 
استراتژی های مدیریت دانش 
توسعه سرمایه معنوی 
استراتژی های توسعه ی مدیریت 
ت
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

عنوان: دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی

دسته: مدیریت (درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته)

فرمت: پاورپوینت(Powerpoint)

تعداد اسلاید: 26 اسلاید

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان « استراتژیهای توسعه منابع انسانی » می باشد که درحجم 26 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی ( ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی پیشرفته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد، بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

اهداف استراتژی توسعه منابع انسانی

توسعه منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی

استراتژی فراگیری فردی

مسایل اصلی استراتژی توسعه منابع انسانی

استراتژی های فراگیرسازمانی

یادگیری یک حلقه و دوحلقه

ایجاد سازمانی پویا

استراتژی های مدیریت دانش

توسعه سرمایه معنوی

استراتژی های توسعه ی مدیریت

توسعه مدیریت به عنوان یک فرآیند تجاری

تاثیر استراتژی مدیریت

فرایند توسعه مدیریت

استراتژی های توسعه آگاهی عاطفی

طراحی قابلیت استراتژیک

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت استراتژیهای توسعه منابع انسانی
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 21:08 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی }


پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی نظام كیفیت به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 93 KB تعداد کل صفحات 26 صفحه

دانلود پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی

پروپوزال
پورپوزال
Proposal
فرهنگ سازمانی 
دانلود پروپوزال ارشد مدیریت 
دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت 
دانلود پروپوزال مدیریت 
دانلود پروپوزال فرهنگ سازمانی 
منابع و مواخذ فرهنگ سازمانی 
پروپوزال فرهنگ سازمانی 
روش تحقیق فرهنگ سازمانی 
تحقیق و پژوهش فرهنگ سازمانی 
متدولوژی تحقیق فرهنگ سازمانی 
پژوهش کارشناسی ارشد
پایایی و روایی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر اثربخشی نظام كیفیت به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

عنوان مطالب........... صفحه

فهرست تفصیلی-بخش 1

مقدمه.............................................................................................................................. 1

1-1- بیان مسأله پژوهش............................................................................................... 2

1-2- قلمرو پژوهش (زمانی و مكانی).............................................................................. 3

1-3- اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن........................................................................ 4

1-4- هدف‌‌های پژوهش.................................................................................................. 5

1-5- سوال‌های پژوهش................................................................................................. 6

1-6- معرفی متغیرها...................................................................................................... 8

1-7- تعریف واژه‌ها........................................................................................................ 8

1-8- تعریف عملیاتی متغیرها...................................................................................... 11

1-9- روش پژوهش..................................................................................................... 11

1-10- ساختار گزارش................................................................................................. 12

فهرست تفصیلی- بخش 2

3- روش پژوهش............................................................................................................... 47

3-1-تعریف روش پژوهش........................................................................................... 47

3-2- جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه............................................................... 47

3-2-1- خصوصیات جامعه آماری................................................................................ 47

3-2-2- برآورد حجم گروه نمونه.................................................................................. 48

3-3- ابزار پژوهش....................................................................................................... 49

3-3-1- ابزار اندازه‌گیری فرهنگ سازمانی برودفوت و اشكنسی.................................. 49

3-3-2- ابزار سنجش گرایش به اثربخشی نظام كیفیت.............................................. 51

3-3-3- اعتبار و روائی اندازه‌ها.................................................................................... 52

3-3-3-1-اعتباریابی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام كیفیت................ 52

3-3-3-2- رواسازی مقیاس‌‌های فرهنگ سازمانی و اثربخشی نظام كیفیت................ 53

3-4- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها................................................... 54

3-4-1-تحلیل واریانس................................................................................................ 55

3-4-2- آزمون HSD توكی........................................................................................ 55

3-4-3- ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون...................................................................

فهرست منابع

قسمت هایی از متن فایل

1-1- بیان مسأله پژوهش

موضوع پژوهش حاضر « بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های فرهنگ سازمانی شركت کیفیت نشان پارسیان و تأثیر آن بر اثربخشی نظام كیفیت از دید كاربران داخلی» می‌باشد.

«فرهنگ سازمانی[1] را در متون مدیریت به عنوان مجموعه‌ای از ادراكات، هنجارها و ارزشهای مشتركی دانسته‌اند كه مورد پذیرش اعضای سازمان بوده و در عمق زندگی سازمانی جریان دارد» (الوانی، 1378، 30). مجموعه مورد نظر، كه در واقع معرف شخصیت و هویت هر سازمان است، موضوع نسبتاً جدیدی است كه از حدود دو دهه قبل در ادبیات مدیریت مطرح گردیده و به استناد پژوهش‌های فراوانی كه در این باره صورت پذیرفته است تأثیر ویژه و تعیین كننده‌ای در موفقیت و شكست بسیاری از فعالیت‌های مدیریت و سازمان و از جمله نظام‌های مدیریت/تضمین كیفیت ایفا می‌نماید.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخگوئی به سه سئوال مهم زیر است.

نخست، با توجه به الگوها و نظریه‌های نوین فرهنگ سازمانی چه فرهنگ سازمانی بر شركت کیفیت نشان پارسیان حاكم است و این فرهنگ دارای چه ویژگی‌هائی است؟

دوم، آیا از دید معاونین، مدیران، كارشناسان و تكنیسین‌های شركت به عنوان كاربران داخلی نظام تضمین كیفیت (كه بر اساس الگوی استاندارد جهانی ISO 9000-1994 از بیش از دو سال قبل در شركت مستقر و به مرحله اجرا درآمده است)، نظام اثربخشی ارزیابی می‌گردد یا خیر؟

سوم، آیا همان گونه كه در مبانی نظری موضوع پژوهش اشاره شده، ارتباطی میان فرهنگ سازمانی حاكم بر شركت کیفیت نشان پارسیان و نگرش كاربران داخلی نظام كیفیت نسبت به اثربخشی این نظام وجود دارد یا خیر؟

1-2- قلمرو پژوهش (زمانی و مكانی)

...........................

...........................

فهرست منابع و مآخذ

الف)كتابها و مجلات فارسی:

 1. 1. آذر ، عادل، مؤمنی، منصور آمار و كاربرد آن درمدیریت (تهران:سمت، 1375، چاپ اول)
 2. 2. الوانی، سید مهدی، آئین‌ها و رسوم سازمانی، طریقی در شناخت فرهنگ سازمانی، مدیریت و توسعه، دوره اول، شماره 1،1378
 3. 3. ایران‌زاده، سلیمان، مدیریت فرهنگ سازمان (تبریز: مؤلف، 1377 ، چاپ اول)
 4. 4. اشنایدر، سوزان. سی و بارسو، ژاان - لوئی، مدیریت در پهنة فرهنگ‌ها، مترجمان: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، (تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1379،چاپ اول)
 5. 5. پترسون، جیمز جی، ایزو9000 استاندارد جهانی كیفیت ، ترجمه، حسین ظهوریان با همكاری علیرضا متكلم، انتشارات رسا، 1375 (چاپ اول )
 6. 6. ساعتچی، محمود، روانشناسی بهره‌وری (تهران: مؤسسه نشر ویرایش، 1380،چاپ سوم)
 7. 7. سدان، جان، سایه شك و تردید براستاندارد ایزو 9000، كیفیت و بهره‌وری، شماره سوم، تابستان 1377، صص57-59
 8. 8. شیولسون، ریچارد، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه و نگارش: علیرضا كیامنش، چاپ اول ـ جلد اول (مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1377)
 9. 9. شیولسون، ریچارد، استدلال آماری در علوم رفتاری، ترجمه و نگارش: علیرضا كیامنش، چاپ دوم ـ جلد دوم (مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1377)
 10. 10. حقیقی، محمدعلی و دیگران، مدیریت رفتار سازمانی، (تهران: انتشارات ترمه،1380، چاپ اول)


[1] - organizational culture

دانلود پروپوزال و روش تحقیق فرهنگ سازمانی
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 21:08 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پروپوزال وروش تحقیق كنترل موجودی در انبار }


پروپوزال وروش تحقیق كنترل موجودی در انبار

پروپوزال و روش تحقیق كنترل موجودی در انبار به همراه فهرست منابع و مواخذ فایل اصلی پروپوزال DOC حجم فایل 41 KB تعداد کل صفحات 13 صفحه

دانلود پروپوزال وروش تحقیق كنترل موجودی در انبار

پرپوزال
پروپوزال
proposal
دانلود پروپوزال ارشد مدیریت 
دانلود پروپوزال فوق لیسانس مدیریت 
دانلود پروپوزال مدیریت 
دانلود پروپوزال کنترل موجودی 
منابع و مواخذ کنترل موجودی 
پروپوزال کنترل موجودی 
روش تحقیق کنترل موجودی 
کنترل موجودی 
تحقیق و پژوهش کنترل موجودی 
متدولوژی تحقیق کنترل موجودی 
پژوهش کارشناسی ارشد
پایایی و روایی پرسش نا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

پروپوزال و روش تحقیق كنترل موجودی در انبار به همراه فهرست منابع و مواخذ

پروپوزال یا طرح تحقیق، پیش نویس پ‍ژوهشی است كه شما می بایست برای اخذ مدرك تحصیلی خود انجام دهید. در پروپوزال، شما به معرفی موضوعی كه برای پایان نامه خود انتخاب كرده اید، توضیح اهمیت آن موضوع، ذكر پ‍‍ژوهش هایی كه در گذشته در این باره صورت گرفته، و نتایجی كه فكر می كنید از تحقیق خواهید گرفت می پردازید. هم چنین روش یا روش هایی كه در پژوهش از آن ها بهره خواهید گرفت را ذكر می كنید.

بررسی منابع علمی یکی از بخش هایی است که در هنگام تکمیل پروپوزال بسیار اهمیت دارد و در صورت تصویب پروپوزال شما نیز تصویب خواهد شد. مطالعات و کارهای قبلی انجام شده و مرتبط با این مطالعه چه به صورت نظری وچه به صورت طراحی در داخل یا خارج کشور. پژوهشگر در این قسمت، ضمن اشاره به مطالعات و کارهای قبلی، به ارزیابی آنها می پردازد وتفاوتها و شباهتهای میان تحقیق خود را با تحقیقات قبلی بیان می کند ( در بعضی موارد سابقه تحقیقاتی مفصل نیست می توان از سوابق نظری یا مطالب مرتبطی که در کتابها یا مقالات وجود دارد برای ساختن یک چهارچوب ادراکی استفاده کرد)

عنوان مطالب........... صفحه

فهرست تفصیلی

فصل اول : كلیات تحقیق

مقدمه

3

عنوان تحقیق 4

بیان موضوع تحقیق 4

اهمیت تحقیق 4

اهداف تحقیق 5

سئوالات پژوهش 6

قلمرو مكانی تحقیق 6

روش انجام تحقیق 6

تعریف عملیاتی واژه ها 7

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه 10

روش تحقیق 10

جامعه آماری 11

روش نمونه گیری 11

روش جمع آوری داده های اولیه و ثانویه 12

روش سنجش پایائی ابزار جمع آوری داده ها 12

روش سنجش روائی ابزار جمع آوری داده ها 12

روش تجزیه وتحلیل داده ها 12

فهرست منابع 13

1- مقدمه :

هدف از ایجاد انبار ، نگهداری مواد اولیه و قطعات و محصولات و استفاده به موقع و مناسب از آنها می باشد . گاها پیش می آید كه بسته به نوع فعالیت شركت ، بیش از هفتاد درصد از سرمایه شركت را مواد اولیه و یا محصول شامل می شود ، بنابراین نقش انبارها بسیار حساس می باشند . در حال حاضر بهترین روش در تهیه اجناس در كشورهای توسعه یافته روش Just InTime می باشد كه انبار حذف شده و اجناس مستقیما از تولید به محل مصرف انتقال می یابند كه متاسفانه بستر لازم برای اینگونه تهیه اجناس در كشور ما ایجاد نشده است . لذا بمنظور حصول اطمینان از موجود بودن اجناس در زمان مصرف نیاز به انبارش اجناس احساس می گردد . در شركتهای توزیع بیشترین سرمایه درگیر در انبارها متمركز می باشد لذا اتخاذ مدل مناسب كنترل موجودی بمنظور كاهش هزینه نگهداری و همچنین كاهش ضایعات و دسترسی به موقع به اجناس امری اجتناب ناپذیر می باشد . با انتخاب و پیاده نمودن مدل كنترل موجودی متناسب با انبار شركت توزیع ، مدیریت شركت مطمئن خواهد شد :

الف پروژه ها بدون توقف و طبق برنامه زمانبندی اجرا خواهند شد و مشكل كمبود جنس وجود نخواهد داشت كه البته به سطح خدمت انتخابی توسط مدیریت شركت بستگی خواهد داشت .

ب سرمایه شركت بدون مصرف در انبار راكد نخواهد بود .

ج میزان رضایت مندی مشتركان بالا خواهد رفت .

2- عنوان تحقیق :

«بررسی مدیریت انبار داری جهت ارائه راهكارها و مدلهای مناسب كنترل موجودی در انبارهای شركت کیفیت نشان پارسیان»

3- بیان موضوع تحقیق :

فهرست منابع

1 ـ دكتر حجی ، رسول ، برنامه ریزی و كنترل موجودیها ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف

2 ـ حاج شیر محمدی ، علی ، برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها . جهاد دانشگاه صنعتی اصفهان . 1371 .

3 ـ جانسون ، لیموت و مونت گومری ، داگلاس ، برنامه ریزی و كنترل تولید و موجودیها .

4 ـ اخوان نیاكی ، سید تقی . جزوه نظریة احتمال و كاربرد آن ( جزوه درسی ) . تهران . دانشگاه صنعتی شریف . تكثیر چهارم . 1377.

5 ـ جداول استاندارد Astm ( آمریكا ) و BS ( انگلستان ) هادیهای هوائی . سال 1998

6 ـ نبوی ، بهروز ، روش تحقیق در علوم اجتماعی . تهران : كتابخانة فروردین . 1372.

7 ـ ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی . تهران : نشر مدیران . 1378.

8 ـ عادل آذر . كاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن . دانش مدیریت . 1371 .

9 ـ مقیمی ، محمد ، سازمان و مدیریت رویكردی پژوهشی . تهران : انتشارات ترمه . 1377 .

10 – Meredith , R , Jack & Turbn , Efrain , “ FUNDAMENTALS

OF MANAGEMENT SCIENCE “ , Fourth Edition

دانلود پروپوزال وروش تحقیق كنترل موجودی در انبار
[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] [ 21:07 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره