سایت ساز رایگان افزایش رتبه الکسای قانونی
بستن تبلیغات [X]
مقاله وتحقیق - صفحه 192
دانلودبرترین{ پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف بر جامعه }


پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف بر جامعه

پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف بر جامعه

دانلود پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف  بر جامعه

پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف  بر جامعه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف برجامعه


« مقدمه »

جامعه خود به خود معنی و مفهوم ندارد . اصولاً جامعه مفهومی انتزاعی و ساخته تفکرات و ذهنی بشری است که در اثر اجتماع و جمع شدن عده ای از افراد و اعضای خانواده در یک مجموعه و محله و اقلیم و مکان اطلاق می گردد و چون بشر از آغاز خلقت به صورت جمعی زندگی کرده و برای رفع نیازهای اولیه و برقراری نیازهای ارتباطی و نیز عاطفی و ترس از خطرات حیوانات درنده و رعد و برق و سیل و زلزله سعی در گردهم آیی و در کنار هم زیستن داشته اند . ( کاردان ، 1373)

هر امر اجتماعی و پدیده اجتماعی عبارت است ، هر موقعیت ، هر رابطه یا واقعیتی که به نحوی یکی از جنبه های حیات اجتماعی را توجیه کند.

( محسنی منوچهر ، 1366 ) "16"

بنابراین اجتماعی بودن موجود انسان امری مسلم و علی حده ( علیحده ) است و رفع نیازهای انسانی بوسیله یکدیگر یک پدیده طبیعی و اجتناب ناپذیر است پس قلمرو انسان ها در گروه و روابط بین آنها در بستری از نیازهای طبیعی و اجتماعی و عاطفی و ... در روی کره خاکی پراکنده و مستتر است .

فهرست مطالب

عنوان صفحهفصل اول

(كلیات تحقیق)

مقدمه 2

كلیات 4

اهمیت مسئله 7

اهداف تحقیق 10

متغیرهای تحقیق،فرضیه و سؤالات تحقیق 11

تعاریف واژه ها و اصطلاحات 13

فصل دوم

(ادبیات و پیشینه تحقیق)

تقلید و مدگرایی در یادگیری بوسیكه مشاهده 15

نظریه های تقلید 17

ارزیابی نظریه های تقلید 33

عواملی كه بر احتمال وقوع تقلید اثر می گذارند 37

انگیزش پیشرفت 45

فوبیها و ترسها و شناخت ها 53

سرمشق گیری در رفتار درمانی 58

فراگیری رفتارهای جدید 63

خلاصه فصل 67

فصل سوم

(روش تحقیق)

روش تحقیق 71

نمونه آماری و حجم نمونه 72

ابزار گردآوری اطلاعات 74

روش گردآوری اطلاعات 75

روش آماری 76فصل چهارم

(تجزیه و تحلیل داده ها)

تجزیه و تحلیل توصیفی 78

نمودار فراوانی 81

تفسیر آماری 82

تفسیر درصدی 84

تحلیل آماری 86

نتیجه آماری 88

فصل پنجم

(نتیجه گیری)

نتیجه گیری 90

محدودیت ها و ملاحظات پژوهش 93

پیشنهادات 94

منابع و مآخذ 95

پرسشنامه 96

دانلود پایان نامه راههای رسوخ مُدهای غیرمتعارف  بر جامعه
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:44 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن


پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن


چكیده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی كه به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:

فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان و مردان دارای سردردهای میگرنی!

گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند كه 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد كه به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد كه پس از آن از روش (t) استفاده شده كه نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :

ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.

ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

فهرست

عنوان صفحه

چكیده 7

فصل اول :كلیات 8

مقدمه 9

طرح مساله 13

اهداف پژوهش 15

ضرورت تحقیق 16

فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش 17

مقدمه 18

ادبیات تحقیق ( استرس ) 20

پیشینه نظری ( استرس) 25

تعریف سردرد های میگرنی 27

انواع سردرد 28

سردرد شریانی از نوع میگرن 29

تعریف میگرن ( تاریخچه ) 30

نشانه های میگرن 34

میگرن چند مرحله دارد 36

فراوانی سردرد میگرن 38

انواع مختلف میگرن 41

میگرن كلاسیك 42

میگرن چشمی 43

میگرن بازیلر 44

میگرن یائسكی 45

علت شناسی 46

اختلالات عروق مغز 47

احتلالات زیست – شیمیایی 49

خواب 52

عوامل روانشناختی 54

تشخیص اختراقی 55

درمان گری میگرن 56

سایر روشهای درمان گری 57

پیشینه تحقیق 58

تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران 61

تحقیقات صورت گرفته در ایران 63

فصل سوم : روش تحقیق 64

مقدمه 65

جمعیت هدف 66

روش اجرا 68

روش آماری 70

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 71

مقدمه 72

یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها 75

جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی 76

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 80

نتیجه گیری 81

بحث درمورد یافته های تحقیق 82

محدودیت ها و پیشنهادات 83

پیشنهادات 84

منابع 86

ضمائم 88

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:44 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سال}


پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم

پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91

پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم


چكیده

از آنجائی كه ازدواج یك امر مسلم و حیاتی برای انسانها می باشد، بنابراین، بدون استثنا معلولین نیز حق ازدواج كردن را دارا می باشند.بنابر ضرورت این امر، پژوهشگر پژوهشی در زمینة بررسی نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم را انجام می دهد.جامعه آماری این پژوهش شامل 40 نمونه می باشد كه تشكیل می شود از 20 مرد و 20 زن مجرد معلول، پژوهشگر برای بررسی پژوهش خود و فرضیه را ارائه می نماید.

1- بین نگرش زنان و مردان معلول در زمینه ایجاد ارتباط زناشوئی با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

2- نوع معلولیت افراد معلول در تمایل آنان به ازدواج با افراد عادی تاثیر دارد.

پس از تحقیق و بررسی در زمینه نگرش افراد معلول در رابطه با ازدواج با افراد سالم كه توسط پرسشنامه ای خود ساخته انجام شد، نتایج بدست آمده نشان می دهد كه بین نگرش مردان و زنان معلول تفاوتی وجود ندارد زیرا با توجه به عدد بدست آمده از آزمون t غیر همتا و مقایسة آن با t جدول در سطح %5 مشاهده می شود كه t محاسبه كوچكتر از t جدول می باشد و در نتیجه فرضیه تحقیق رد و فرض صفر تائید می شود و همچنین نوع معلولیت نیز در نگرش آنان برای ازدواج هیچ گونه تاثیری ندارد زیرا معلولین مهمترین مانع را در امر ازدواج احساس حقارت و سربار بودن برای فرد عادی می دانند.

مقدمه

معلولیت از جمله عوامل و نقایص مختل كننده است كه می تواند در تمامی ابعاد زندگی انسان اثر گذاشته و در صورت هدایت نشدن، انسان را به پائین ترین مراحل انسانی اش نازل گرداند.

امروزه واژة معلول به افرادی تعلق پیدا می كند كه توانائی پائین تری از حد طبیعی، كه ناشی از یك نارسائی كالبد شناختی می باشد را دارا می باشند و در نتیجه مشكلات زیادی در همسان سازی با افراد همسن و سال خود پیدا می كنند.آنچه كه باید در تعریف معلولیت در نظر گرفته شود تفاوتی است كه بین واژة Handi.capped و كلمة Disability وجود دارد كلمة Disability به معنی نقص،و كلمة Handi.capped بعنوان بی فایدگی اجتماعی معلولیت بیان شده است.در اكثر پژوهشهای مربوط به معلولین كلمة Disability را بیشتر به كار برده اند تا، بار ارزشی Handi.capped را دارا نباشد.

بین معلول مادر زادی و معلول غیر مادر زادی از لحاظ موفقیت در انتخاب همسر تفاوت دیده می شود و به نظر می رسد كه مشكل معلول مادر زادی در همسر گزینی و ازدواج به مراتب بیشتر از معلول غیر مادر زادی باشد، زیرا احتمال ارثی بودن معلولیت در اثر گذاری آن بر روی فرزندان وجود دارد. در تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی شیوه های همسر گزینی معلولین، نتایج بدست آمده بیانگر این حقیقت است كه، متغیرهای بسیار زیادی در امر ازدواج تاثیر می گذارند و گاه به عنوان عواملی بازدارنده ایفای نقش می كنند آمار نشان می دهد كه حدود 45% از افراد جامعه بر اهمیت تاثیر گذاری معلولیت در امر ازدواج واقف هستند.بنظر می رسد كه در میان انواع معلولیت، ناشنوایان شانس بیشتری برای تشكیل خانواده را داشته باشند.

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنان مجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:43 ] [ علی پورعلی ]

دانلود{ پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر }


پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر

پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر

دانلود پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر

پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر


چكیده:

هدف اصلی این مطالعه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است. جامعه پژوهش حاضر را كلیه دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ابهر تشكیل می دادند. تعداد افراد مورد مطالهه در این تحقیق60 نفر كه به طور تصادفی انتخاب شده اند.

با اجرای پرسشنامه ای كه حاوی 23 سوال است میزان استرس آزمودنیها سنجیده شد. مسئله مورد پژوهش عبارت بود از اینكه آیا بین میزان استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر تفاوت معنی داری وجود دارد؟

برای تجزیه و تحلیل داده از آزمونt مستقل برای گروهها استفاده شد. نتایج نشان دا كه تفاوت دو گروه در میزان استرس معنی دار بود.

تعریف عملیاتی مفاهیم و اصطلاحات:

در پژوهش حاضر میزان استرس آن چیزی است كه آزمون استرس در دانشجویان بومی و غیر بومی انجام می شود.

مقدمه :

بحث در مورد استرس یا فشار روانی در طی قرون گذشته دچار تحولات و فراز و نشیبهای گوناگون شده است. اولین بار واژه استرس برای رسانیدن مفهوم فشار فیزیكی بكار برده شده و فیزیكدانان طبق فرمول ثابت كرده اند كه هر چه نیروی وارد بر سطح بیشتر باشد فشار حاصله بیشتر خواهد بود و به این نتیجه رسیدند كه هر چه نیرو افزایش یابد در صورتیكه سطح ثابت باشد فشار به همان نسبت افزایش می یابد با توجه به این مسئله بود كه كلودبرنارد فیزیولوژیست قرن 19 خاطر نشان ساخت كه قسمتهای مختلف بدن موجودات زنده بوسیله محیطی مایع مانند احاطه شده است كه برای ادامه زندگی باید ثبات داشته باشد و به نظر او تمام ساختارهای فیزیولوژیك او هدفشان تنها حفظ این ثبات است. بعد او دسته كانون نظرات كلودبرنارد را گسترش داد و برای اولین بار اصطلاح فیزیكی فشار را در فیزیولوژی بكار برد بدنبال كارهای كانون، هانس سلیه(1930) تعریفی نوین و كاملا متفاوت برای فشار ارائه داد. سلیه با تاكید بر سیستم اندوكرینی معتقد است كه تحت تاثیر هر عامل یا محركی تغییرات حفاظتی سازگاركننده ایی در ارگانیسم روی می دهد به نظر هر محرك فشار زا اگر فشار كافی داشته باشد ممكن است منجر به ایجاد واكنش شود كه او آنرا ((سندرم سازگاری عمومی)) نامیده است و معتقد است استرس یا فشار رواین عبارت است از مجموعه واكنش غیر اختصاصی كه تحت تاثیر محركهای گوناگون در ارگانیسم ایجاد می شود بعدا نظرگاه دیگری ارائه گردید و برای تعریف استرس سه مدل طراحی شده ارائه نمود. در اولین مدل استرس به عنوان یك محرك یا حادثه محیطی تعریف شده كه فشار زیاد و بیش از حد بر ارگانیسم بوجود می آورد.

دانلود پایان نامه مقایسه استرس دانشجویان بومی و غیر بومی دانشگاه آزاد ابهر
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:43 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی }


پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی كامن لا و حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی ژرمنی كامن لا و حقوق اسلامی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 142

پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی

مشابهت نظامهای حقوقی به یکدیگر امر انکار ناپذیری است و قوانین و مقررات در کشورهای گوناگون شباهت فراوانی به یکدیگر دارند . کسانی که به خارج از مسافرت و در آنجا به خرید ، فروش ، اجاره هتل ، کرایه ماشین ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت می کنند ، تفاوت ماهوی بین این قراردادها و قراردادهای منعقده در کشورهای خود نمی بینند . همین طور مسافران مزبور می دانند که در کشور خارجی نیز دزدی جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طریق کلاهبرداری و حیله موجب مسئولیت می شود و از بین بردن اموال عمومی مجاز نیست . با وجود این ، همانندی و مشابهت بین برخی از نظامهای حقوقی به اندازه ای روشن و شفاف است که می توان این نظامها را متعلق به یک خانواده حقوقی بزرگ تر دانست.

طبقه بندی نظامهای حقوقی در خانواده های حقوقی بزرگ تر یک فعالیت علمی و نظری برای مقاصد آموزشی و ایجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبیقی است . در علوم ، طبقه بندی امر رایجی بوده و فواید آن انکاناپذیر است . برای نمونه ، دانشمندان علوم طبیعی گیاهان یا جانوران را طبقه بندی می کنند و این طبیقه بندی به دانش آموزان کمک می کند تا راحت تر بتوانند گونه های گوناگون گیاهی یا حیوانی را شناسایی و نسبت به مشخصه های عمومی آنها اطلاع پیدا کنند.

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه 1

فصل اول

دسته بندی نظامهای حقوقی در خانواده های بزرگ حقوقی 2

گفتار اول: معیار و ملاك دسته بندی نظامهای حقوقی 3

گفتار دوم: تعداد نظام های حقوقی 5

گفتار سوم: نظام های مختلط 6

فصل دوم

تاریخچه تشكیل نظام حقوقی رومی-ژرمنی 8

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها 11

مبحث دوم-نظام های حقوقی ملی و منطقه ای 17

گفتار دوم: دوره ی حقوق قانونی(مبتنی بر قانون) 30

گفتار اول:شكل گیری نظام حقوق نوشته و تحولات تاریخی آن 38

گفتار سوم: نقش حقوقدانان 51

مبحث دوم: حقوق فرانسه 52

گفتار اول: تاریخچه شكل گیری حقوقی مدرن 52

گفتار دوم: قانون مدنی فرانسه 53

گفتار سوم:ساختار حكومت 54

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعالیتهای حرفه ای آن 65

مبحث سوم: حقوق آلمان 67

گفتار اول: تاریخچه شكل گیری حقوق مدرن 67

گفتار دوم : تدوین قانون در آلمان 68

گفتار چهارم: ساختار حكومت 71

فصل سوم:نظام حقوقی كامن لو 78

گفتار سوم: منابع حقوق انگلیس 128

مبحث اول: آرای قضایی 129

بند اول: سازمان قضایی انگلیس 129

بند دوم: قاعده سابقه 137

مبحث سوم : عرف و عادت 144

مبحث چهارم: دكترین و عقل 146

مبحث پنجم: سازمان های قضایی در حقوق انگلیس 147

بند اول: دادگاه های بالا یا مافوق SUPERIOR COURTS 148

نمودار سازمانهای قضائی در حقوق انگلیس 148

دوم :دادگاه عالی جزائی CROWN COURT 150

سوم : دادگاه استیناف COURT OF APPEAL 152

الف: دادگاه های بخش COUNTY COURTS 153

ب: دادگاه صلح COURT OF PEACE 154

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS 155

فصل چهارم: حقوق اسلامی 156

گفتار اول: اساس تغییر ناپذیر حقوق اسلامی 157

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامی با دنیای جدید 160

نتیجه گیری 161

منابع و ماخذ 162

دانلود پایان نامه بررسی مكاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی- ژرمنی- كامن لا و حقوق اسلامی
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:43 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبهترین{ پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق }


پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

دانلود پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 162 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق


چکیده :

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برتر موجودات دارای ویژگی ها و صفاتی است، که این موجود را از سایر موجودات برتر ساخته است. یکی از خصوصیات و برتری ها داشتن عقیده و نظر و آراء درباره دنیا و آخرت است که اضولاً انسان کیست؟ و از کجا آمده است؟ و به کجا خواهد رفت؟ و هدف از این خلقت چیست؟

همه این سوالات و پاسخ ها در ویژگی دنیداری و فطرت خداجویی وی به ودیعه نهاده شده است. موضوع دین و دین مداری و اعتقاد به باورهای دینی و انجام مراسک و مناسک دینی از جمله اعتقاد به اصول دین و تعهد و تقید به آنها و انجام فروع دین چون نماز یا روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تولی و تبری، از جمله این باورهاست. از لحاظ اعتقادی هم انسان قادر به شناخت رمز و رموز خلقت به تنهایی نیست مگر از طریق سالکان و پیامبران و امامان و پیشوایان دینی و صاحب امر و ولایت که در اسلام و مذهب شیعه به فقه و فقها و آثار و دستورات قوانین اجرایی آنها تحت عنوان رساله احکام و سایر ادعیه و دعاها که تحت عنوان باورهای دینی تعریف می شود.

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

فصل اول : 1

مقدمه 2

کلیات 4

بیان مساله 8

اهمیت و ضرورت تحقیق 11

اهداف تحقیق 13

فرضیه ها ی تحقیق 14

متغیرهای تحقیق 14

تعاریف عملیاتی 15

فصل دوم : 16

انتخاب همسر 17

از دست دادن همسر ، شاخصترین فقدان 20

آغاز و مبدا خلقت انسان چیست؟ 28

خانواده و ساختار آن 46

چرخه زندگی خانواده 50

فصل سوم : 69

روش تحقیق 70

جامعه 71

نمونه آماری 72

جمع آوری اطلاعات 73

محاسبه نمونه آماری 73

روش جمع آوری اطلاعات 74

جداول 76

نمودارها 81

آزمون فرضیه 84

تحلیل یافته ها 87

فصل چهارم : 88

تحلیل یافته ها 89

فصل پنجم : 93

نتیجه گیری 94

محدودیت های تحقیق 94

پیشنهادات 97

منابع و مأخذ 98

دانلود پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و ازدواج موفق
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:42 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان


پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

دانلود پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 98

پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان


چکیده :

همواره تربیت و اداره فرزندان برای نسل آدمی از بزرگترین دغدغه های دیرین و نیز از مهمترین شاخص های تربیتی آدمی در طول تاریخ بوده است.

تربیت و تعلیم و اداره فرزندان جزء خصوصیات فطری و نهادی انسانها بوده و هست و بدین معنی نیست که هر قدم و خانواده و هر جامعه ای که دیندار نیست و به باورهای دینی نرسیده حتماً به تربیت فرزندان و بچه ها هم اقدام نمی کند. هرگز چنین نبوده، زیرا اگر هم اعتقادی در این زمینه داشته باشیم این است که بشر فطرتاً خداجو بوده و هست و خواهد بود اگر هم در گذشته شریعت و طریقت وجود نداشته ولی در درون و فطرت انسانها دین و دینداری جریان داشته که دلیل این موضوع دریاپرستی و ماه پرستی و خورشید پرستی به عنوان مظاهر الهی شاهد آن بوده ایم. به هر حال پس از اعلان دین های آسمانی نظیر زرتشت و یهود و مسیحیت و بهرحال اسلام تربیت نیز تحت تاثیر آنها قرار گرفت. و مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان و هندوها با الهام از دین و باورهای خود در زندگی خانوادگی در نامگذاری بچه ها و تربیت و آموزش ها و حتی نظام ازدواج و غیره دین جای خود را در خانواده ها به خوبی نشان داده است.

« فهرست مطالب »

عنوان صفحه

فصل اول : 1

مقدمه 2

بیان مساله 4

اهمیت و ضرورت تحقیق 6

اهداف تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 9

متغیرهای تحقیق 10

تعاریف واژه ها و اصطلاحات 11

فصل دوم : 13

مبانی نظری و تئوریک 14

اصول رشد شناختی 15

شناخت اجتماعی و واکنش های عاطفی 24

استنباط كودك از دیگران 25

فرآیندهای تغییر رشدی 33

نظریه کلبرگ 37

قضاوت های اخلاقی اجتماعی 42

استدلال و رفتار اخلاقی 43

اقسام تربیت 46

عوامل تربیت 48

تربیت بدنی 52

تربیت هماهنگ 60

فصل سوم : 66

روش تحقیق 67

جامعه 68

نمونه آماری 69

ابزار گردآوری اطلاعات 71

روش جمع آوری اطلاعات 72

روش آماری 73

فصل چهارم : 74

تحلیل توصیفی داده ها 75

توضیح جدول خام داده ها 76

آمار استنباطی 79

نمایش نموداری آمار استنباطی 80

فصل پنجم : 83

نتیجه گیری 84

محدودیت های تحقیق 85

پیشنهادات 87

منابع و مأخذ 89

ضمائم و پیوست ها

دانلود پایان نامه رابطه ی باورهای دینی و تربیت فرزندان
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:42 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبرترین{ پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محم }


پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه

پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه

دانلود پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ  انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه

پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ  انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه
دسته بندی تاریخ
فرمت فایل doc
حجم فایل 543 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 336

پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاهفهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ..................................................................................................................1
مقدمه ..................................................................................................................2

فصل اول :

1-1سید جمال الدین نخستین هوا خواه اتحاد و اسلام ..........................................................7

فصل دوم :

2-1امتیاز تنباكو و نتایج آن .......................................................................................33

فصل سوم :

3-1كشته شدن ناصرالدین شاه ....................................................................................58

فصل چهارم :

4-1مظفرالدین شاه و اعطای مشروطیت ........................................................................89

فصل پنجم :

5-1محمدعلی شاه و قانون اساسی از جلوس سلطنت تا توپ بستن به مجلس .......................123

فصل ششم:

6-1معاهده دولتین روس انگلیس از نقطه نظر ایران.......................................................158

فصل هفتم :

7-1لطمه 23 ژوئن 1908 {م} و به هم خوردن مجلس اول ............................................178

فصل هشتم :

8-1دفاع تبریز ......................................................................................................210

فصل نهم :

9-1سقوط تبریز و هیجان ایالات ...............................................................................232

فصل دهم :

10-1غلبه ملت و خلع محمد علیشاه و اعاده مشروطیت ..................................................263

فصل یازدهم :

11-1جلوس سلطان احمد شاه و تشكیل مجلس ثانی .......................................................289

منابع ...............................................................................................................312

چكیده انگلیسی ..................................................................................................314

چكیده

بررسی تحولات سیاسی ایران از دوران فعالیت سیاسی سید جمال الدین اسد آبادی تا جلوس احمد شاه از مهم ترین مباحث تاریخ سیاسی معاصر ایران محسوب می شود . در این دوره 2 گزینه مرتبط به هم تحولات را رقم زده است :

الف ) تحولات داخلی ایران

ب) نگاه غرب به تحولات داخلی ایران

بی شك هر دو مرتبط به هم بوده اند در این راستا مورخین ایرانی و غربی مطالبی به رشته تحریر درآورده اند . از میان نویسندگان غربی می توان نوشته های ادوارد براون را نام برد محتوای كتاب وی حاوی نكات برجسته ای است كه تا حدودی بیطرفانه جنبه های وقایع نگاری دوره مزبور را به رشته تحریر كشیده است وی بدون جهت گیری خاصی تحولات داخلی را متاثر است آگاهی عمومی و استبداد دستگاه دولتی می داند اداوار بروان نوشته های خود را در 11 بخش متفاوت ولی مرتبط به هم نوشته است . عمده ترین نگاه وی به بخش تحولات مشروطه است . وی استبداد محمدعلی شاه را سخت ترین دوره تاریخ معاصر ایران می داند . نسخه خطی كه به راهنمایی استادان محترم تصحیح و تحشیه شده ماده خامی بوده است كه در تاریخ نگاری جزء سرچشمه های اصلی محسوب می شود به همین خاطر بر آن شده ام تا مطالب را بر اساس روشن نمودن وقایع تاریخی نه تنها تصحیح بلكه توضیح دهم.

واژگان كلیدی :

سیدجمال الدین اسدآبادی – ناصر الدین شاه – قانون – مظفرالدین شاه – مشروطیت – روسیه – انگلستان – محمدعلی شاه – مجلس – آذربایجان – تبریز – تهران – احمد شاه .

دانلود پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ  انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:42 ] [ علی پورعلی ]

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی


پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

دانلود پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 127 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 103

پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی


چکیده :

جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.

بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.

واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :

معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3

الف) معنای لغوی بزه جعل 3

ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3

گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5

الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5

ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6

1- دوران قدیم 6

2- دوران قبل انقلاب 7

3- دوران بعد از انقلاب 8

گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12

مصادیق جعل مادی : 12

1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه كردن 13

2- قلم بردن ، الحاق و اضافه كردن عبارتی در سند 13

3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13

4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13

5- ساختن نوشته یا سند 13

6- ساختن مهر و امضاء 14

گفتار دوم : جعل معنوی 15

مصادیق جعل معنوی : 16

1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16

2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16

3- چیزی را كه بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16

4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17

5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17

وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18

فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20

گفتار دوم : انواع سند 21

الف) سند رسمی : 21

سند رسمی از نظر قانون ثبت 24

آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25

1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25

2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25

3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28

1- اسناد عادی كه افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29

2- دفاتر تجاری : 29

الف. دفتر تجاری رسمی 29

ب. دفتر تجاری عادی 30

3- اسناد بازرگانی 31

4- نوشته های خصوصی افراد 31

بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36

گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100

قانون ثبت اسناد 38

الف) مرتكب جرم 38

ب) انواع عمل فیزیكی در ماده یكصد كه می تواند جرم جعل در سند

رسمی را تحقق سازد.  


[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:41 ] [ علی پورعلی ]

دانلودبرترین{ پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان }


پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان

پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان

دانلود پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان

پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان


مقدمه:

یکی از مسائل بسیار مهم و در خور توجهی که در فصل تابستان ذهن والدین و مربیان را به خود مشغول می دارد، فرارسیدن اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت دانش آموزان است و این که با این زمان طولانی اوقات فراغت چه باید بکنند و چه تمهیداتی بیندیشند تا کمتر مورد اعتراض فرزندان قرار بگیرند، زیرا عده ای از آنها در این ایام مدام به والدین می گویند : حوصله ما سر می رود ما را جایی ببرید و برای ما مشغولیتی فراهم کنید. از طرف دیگر در خانواده هایی که فرزندان متعددی دارند، معمولاً میزان اصطکاک بین آنها افزایش می یابد و وجود درگیری ها و ضرب و شتم ها و نیز انجام تنبیهات بدنی توسط والدین، فضای خانه را ناامن و مشکل آفرین می کند و گاه حضور بیش از اندازه فرزندان در فضای کوچه که با نظارت(CONTROL ) کمتر والدین همراه است، موجب فراگیری رفتار نامطلوب شده، بدآموزی های ناشی از حضور افراطی در کوچه و خیابان دردسرهای تازه ای برای والدین فراهم می نماید. گاهی متعاقب این حضور طولانی شاهد بروز بزهکاری ها در برخی از دانش آموزان در دوره تعطیلات تابستان هستیم.

اینک سوال این ست که به منظور افزایش بهره وری توانمندی های فرزندان و نیز پربار ساختن اوقات فراغت آنان باید به چه روش هایی متوسل گردید و چه نوع تمهیداتی اندیشید تا شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر فرزندان این مرز و بوم اسلامی و نیز کاهش بزهکاری ها در سطح جامعه و به ویژه در میان نوجوانان بوده، مسیر تعالی آنان را هموار سازیم؟

«به من بگویید اوقات فراغت خود را چگونه می گذارنید تا بگویم که هستید و فرزندان خود را چگونه تربیت می کنید. » (فرانسیس دوکه)

در عصر حاضر مقوله اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار است که اکثر جوامع برای بهینه سازی این زمان، تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را به کار می گیرند. بنابراین ابتدا به معنای فراغت می پردازیم.

فراغت به معنای فرصت هایی است که انسان در آن عهده دار هیچ نوع کار موظفی نباشد. به این معنی که فرد فارغ از قید زمان و تعهدات حرفه ای به آن چه دلخواه اوست، می پردازد. به عبارت دیگر آزادی از الزام در فعالیت ها یکی از ویژگیهای برجسته اوقات فراغت محسوب می شود. از جمله شاخص های دیگر آن کمرنگ شدن میزان کنترل اجتماعی است. نکته ای که در این جا قابل بررسی می باشد این است که ملاک های فوق – نبود الزام و کمرنگ شدن کنترل اجتماعی – می توانند عملکردی دوگانه داشته باشند. به این معنی که از طرفی ذهن فراغتی یافته، امکان خلاقیت فراهم می شود و از سویی دیگر به علت کاهش نظارت اجتماعی زمینه بروز ناهنجاری ها ایجاد می گردد. تامل در این موارد ما را متوجه اهمیت و ضرورت کیفیت گذران اوقات فراغت می سازد، به طوری که می توان گفت صرفنظر از سایر عوامل موثر تربیتی، گرایش افراد به هر یک از این دو سو تابعی است از نحوه گذراندن اوقات فراغت آنها بر این اساس هدایت و غنی سازی اوقات فراغت از طریق برنامه ریزی دقیق می تواند به هدایت این فرصت ها به سمت سلامت روانی و خلاقیت افراد بینجامد و چنانچه تمهیدات ضروری برای آن اندیشیده نشود منجر به چالش ها و آسیب های اجتماعی خواهد شد.

معنای اوقات فراغت :

چنانچه از گروهی از مردم که به شکل تصادفی برگزیده شده اند بپرسیم که نظرتان درباره اوقات فراغت چیست؟ پاسخ های متفاوتی می دهند. عده ای ممکن است بر این باور باشند که اوقات فراغت مدت زمانی است که پس از انجام کار یا انجام وظایف و مسئولیت ها باقی می ماند. عده ای دیگر ممکن است به فعالیت های خاصی نظیر تماشای تلویزیون، شرکت در فعالیت های ورزشی، صرف غذا در بیرون از منزل، باغبانی یا هزاران نوع فعالیت دیگری که ممکن است برای آنان جالب باشد اشاره کنند. افزون بر این موارد، ممکن است افراد دیگری به تجربیات، یا کیفیت های خاصی توجه داشته باشند، یعنی موقعیت های ویژه ای که ایام فراغت برای آنان فراهم می آوزد تا بتوانند هر کاری که دوست دارند انجام بدهند. بنا به سلیقه خود تفریح و ورزش کنند و اموری را تجربه کنند که در اوقات دیگر زندگی برایشان امکان پذیر نباشد. عده ای نیز ممکن است اوقات فراغت را موقعیتی برای آرمیدن و جبران خستگی ناشی از کار و نوش دارویی برای گریز از فشارها و تنش ها و رهایی از بار زندگی مدرن به شمار آورند.

دانلود پایان نامه نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به ان
[ چهارشنبه 27 بهمن 1395 ] [ 20:41 ] [ علی پورعلی ]

.: تعداد کل صفحات صفحه شماره